Verduurzaming haven Stein

Chemelot is één van de belangrijke industriële clusters van Nederland. Hier worden grondstoffen gemaakt voor vooral kunststoffen en producten die we allemaal herkennen: vloerbedekking, gordijnen, kunstmest, sportkleding, verpakkingen, beschermlagen voor laminaat en keukens, zonwerende folie in autoruiten.
Chemelot is basisindustrie: kunststoffen bepalen onze mate van welvaart en zijn dan ook niet meer weg te denken uit onze manier van leven. Om de klimaatdoelen te halen, is het wel belangrijk dat we ze klimaatneutraal en circulair maken.

Een van de belangrijke pijlers van de verduurzaming van Chemelot is dat we ons terrein en ook de infrastructuur en transport van en naar de haven duurzaam en veilig optimaliseren. Geen fossiele grondstoffen meer aanvoeren via buisleidingen bijvoorbeeld, maar circulaire korrels die per schip aankomen en via een veilige en duurzame verbinding over eigen terrein naar Chemelot gaan. De haven in Stein speelt een cruciale rol hierin.

Bij de uitwerking van de toekomstvisie voor de haven Stein is de verbetering van de veiligheid, leefbaarheid en omgevingskwaliteit een belangrijk uitgangspunt. 

Informatie die betrekking heeft op Chemelot projecten met een impact op de haven Stein wordt op deze pagina gedeeld:

September 2023:

Juni 2023:

April 2023: