Komende maanden onderhoud fabrieken op industrieterrein Chemelot

20 oktober 2020|Nieuws

Vanaf medio deze maand tot en met begin december wordt op Chemelot onderhoud uitgevoerd bij een aantal van onze fabrieken. Dit betekent dat een aantal fabrieken wordt stilgezet om deze van binnen en buiten te inspecteren, schoon te maken en waar nodig onderdelen te repareren, te vernieuwen of te verduurzamen. Hiermee investeren we verder in veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid. Gedurende de onderhoudsstop verrichten honderden medewerkers, van zowel bedrijven van Chemelot als bedrijven uit de omgeving van Chemelot, in enkele weken tijd enorm veel werk.

In deze periode van Corona gaan onderhoudswerkzaamheden door, maar gelden vele extra maatregelen tijdens de werkzaamheden gedurende de stops om eventuele besmetting van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld additionele beschermingsmiddelen (gelaatsschermen), vastgestelde looproutes, aanpassingen in de kleedruimtes en kantines.   

Om een fabriek veilig uit bedrijf te nemen en daarna weer op te starten, wordt gebruik gemaakt van het fakkelsysteem. Dit is een veiligheidsmaatregel en kan mogelijk gepaard gaan met licht- en/of geluidsoverlast. We doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

De onderhoudsstops nemen in totaal een aantal weken in beslag. Op de piek van de werkzaamheden verwachten wij tijdelijk een groot aantal medewerkers extra op onze locatie. We proberen de aanwezigheid van de tijdelijke medewerkers waar mogelijk te spreiden.

Wij beseffen dat omwonenden hinder kunnen ondervinden van onze onderhoudswerkzaamheden, maar wij zullen ons uiterste best doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Volgens planning zijn de werkzaamheden voor de feestdagen afgerond en zijn onze fabrieken weer klaar voor de toekomst. Via de website en de social media kanalen worden regelmatig berichten gepubliceerd over het verloop van de stops.  

Wat is eigenlijk een onderhoudsstop?

Klein onderhoud gebeurt continu, maar voor een ‘grote beurt’ en wettelijke verplichte inspecties willen we ook het binnenwerk van fabrieken helemaal controleren. In vakjargon wordt dan gesproken van een onderhoudsstop, Turn Around of shutdown. Voor een onderhoudsstop moet een fabriek vanwege de veiligheid van tijd tot tijd worden stilgelegd.

Zo’n onderhoudsstop vergt een lange en zorgvuldige voorbereidingstijd en is een grote, complexe operatie waarbij tijdens de stop zelf veel mensen betrokken zijn, ook van buiten de eigen organisatie. Op topdagen zijn er vele extra medewerkers aan het werk. Hierdoor blijft een stop meestal niet onopgemerkt voor de omgeving.

Een stop gebeurt zeer planmatig, aan de hand van een planning en een draaiboek waarin elke handeling is beschreven. De voorbereidingen starten zeker een jaar voordat de daadwerkelijke stop plaatsvindt.

Informatie over de stops

Via onze website is meer informatie te vinden over de achtergrond en reden van een onderhoudstop (Turn Around). Hier is ook een algemeen  filmpje te bekijken waarin de werkzaamheden tijdens een onderhoudstop worden toegelicht; https://www.chemelot.nl/veiligheid/ta-wat-is-dat

Wanneer er klachten of vragen rondom hinder zijn, kunnen deze worden gemeld bij de Milieuklachtenlijn via het gratis nummer 0800-0223363.