Eerste reactie Chemelot op publicatie PBL-doorrekeningen

13 maart 2019|Nieuws

Vanuit Chemelot hebben wij kennis genomen van de publicatie betreffende de doorrekeningen van het PBL van het klimaatakkoord.
We zullen de bevindingen nader bestuderen om verdere vervolgstappen te kunnen bepalen. Chemelot heeft zich gecommitteerd om op een verantwoorde wijze de Klimaatdoelstellingen te halen.
Vanuit Chemelot gaan wij dan ook onverminderd door met onze plannen en projecten die we hebben ingezet.

Lees alle informatie via deze link.