CSP reageert op ingrijpende opvattingen en beeldvorming rondom rechtszaken Chemelot

16 november 2023|Nieuws

Na verschillende bedrijven op Chemelot is ook de organisatie Chemelot Site Permit (CSP) gedagvaard om zich bij de rechtbank te verantwoorden voor zes incidenten bij fabrieken op Chemelot in de periode 2015-2017. Zij staat vandaag terecht. Deze zaken gaan over de juridische verantwoordelijkheid voor deze incidenten. Het is de eerste keer dat de rechter zich tevens buigt over de vraag tot welke verantwoordelijkheidsverdeling de structuur op Chemelot, namelijk met bedrijven en hun fabrieken, en de organisatie CSP leidt.

Voorop staat dat CSP de incidenten betreurt en meeleeft met de slachtoffers en alle betrokkenen. Voor CSP zijn veiligheid op Chemelot en bescherming van het milieu en de omgeving rondom Chemelot, drijfveren. Belangrijke aspecten die voor ons een rode draad vormen in onze dagelijkse activiteiten op Chemelot.

CSP vindt het ingrijpend om de publicaties rondom de rechtszaak Castor Milieu van de afgelopen weken te lezen en te horen. Hetzelfde geldt voor de standpunten en opvattingen van het openbaar ministerie over de fabrieken en Chemelot. Daarin zijn serieuze aantijgingen geuit over de veiligheid en zorg voor milieu en omgeving op en rondom Chemelot.

Die publicaties en opvattingen gaan ook over de bedoelde structuur. De daadwerkelijke rol en betekenis van CSP op Chemelot komen daarin niet tot hun recht. Ten onrechte wordt CSP neergezet als 'waakhond', 'toezichthouder' en 'terreinbeheerder' op Chemelot. CSP wil dat beeld graag weerleggen door uitleg en toelichting te geven over de feiten, de realiteit op Chemelot en het juridisch kader ter beoordeling van incidenten. Dat doen haar advocaten vanmiddag in het pleidooi voor CSP en niet CSP zelf, omdat het uiteindelijk vooral gaat om een juridische discussie over de structuur op Chemelot en over de rol en positie van CSP.