Bedrijven

MVOI

MVOI is een jonge organisatie maar wel al sinds de jaren zeventig gevestigd op Chemelot en kent daardoor alle ins en outs van de locatie. Wij werken voor alle site-users over de gehele locatie.

De huidige vestiging op het Ketenpark Noord is een volledig operationeel bedrijfsonderdeel van waaruit MVOI haar ervaring en expertise graag in dienst stelt van de klant. Op het gebied van nieuwbouwprojecten, maar ook voor onderhoud en het verhelpen van storingen. Dit alles met een focus op onder- en bovengrondse kabel- en leiding infrastructuur.

Strategie

De strategie van ons bedrijf is gericht op vergaande samenwerking met de opdrachtgever om daarbij zo vroeg mogelijk in het proces mee te denken en samen te werken aan de beste oplossingen. Die samenwerking breidt zich uit op verschillende gebieden, waaronder veiligheid. Samen met USG, werkt MVOI binnen het veiligheidsplatform Safety Excellence Cooperation (SEC) continu aan een verhoging van de veiligheidsprestaties en standaarden op Chemelot.

Daarnaast is MVOI betrokken in het Chemelot brede project “Samen Bewust Veilig”.