Meex

Meex

Meex Technische Installaties B.V. is gespecialiseerd in:

  • Engineering: contracttekeningen, detailengineering, berekeningen, investeringsbudgetten
  • Fabricage: pijpsystemen, procesmodules, 'skid mounted units', uitrusting stalen bouwsels voor industriële toepassingen
  • Maintenance: maintenance management support, onderhoudsstops, preventief onderhoud, voorspelbaar onderhoud, correctief onderhoud, systematisch onderhoud
  • Projecten: projectmanagement, implementatie van enkelvoudige en multidisciplinaire projecten (waarin het volledige pakket W, E en I is afgedekt).

Het Meex Partnership, zoals het bedrijf dat ook met Chemelot is aangegaan, staat voor: optimale samenwerking gebaseerd op veiligheid, milieubewustzijn, kwaliteit en duurzaamheid.