Errakal

Errakal NV

Errakal is in 2010 gestart als onafhankelijke specialist op het gebied van kalibraties, instrumentatie en industriële dienstverlening, zoals engineering, asset management en onderhoud aan meetsystemen. De kracht van het bedrijf ligt in de kennis van meetapplicaties, waardoor Errakal u uitermate goed kan ondersteunen bij de keuze van het meetprincipe, de inbouw en de juiste kalibratie-/onderhoudsmethode. Daarvoor beschikt Errakal zelf over een flowlaboratorium op Chemelot met een vloeistof- en een gascircuit, waar flowkalibraties en flow-gerelateerde onderzoeken plaatsvinden. Errakal faciliteert ook de kalibratie van uw stoommetingen en andere producten, waarvoor geen 1-op-1 kalibratiefaciliteit voorhanden is. Daarnaast beschikt Errakal over faciliteiten, waarmee kalibratie van druk-, temperatuur-, elektrische- en hoogspanningsapparatuur kan worden uitgevoerd.

De kern van het bedrijf bestaat uit 5 medewerkers, die samen de beschikbare kennis voor relaties kunnen aanwenden bij het uitvoeren van opdrachten, wereldwijd. Alle kalibratiefaciliteiten zijn herleidbaar naar nationale en internationale standaarden. Errakal beschikt tevens over het NEN-EN-ISO 9001:2008 kwaliteitscertificaat en in de nabije toekomst wil zij het CMC-certificaat behalen.