Bedrijven

Cymaco

Cymaco Nederland BV is gespecialiseerd in het herkeuren en onderhouden van gasflessen en flessenbundels voor acetyleen. Analoog aan de technische controle van voertuigen worden ook gasflessen geïnspecteerd, zoals bepaald in de vigerende landelijke, Europese (EN-normen) en internationale (ISO-normen) voorschriften. Deze inspectie bestaat uit een grondige uitwendige visuele controle, een keuring van de poreuze massa binnen in de gasfles, de aansluitingen en een beproeving van de werking van het ventiel. Dit om een verder veilig gebruik van de gasfles of bundel te kunnen garanderen.

Daarnaast worden op vraag van de klant ook onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, met name uitwendig stralen en schilderen van de gasflessen en beschermkappen, nakijken en heropbouwen van flessenbundels, vernieuwen van ventielen, en dergelijke.

Cymaco Nederland BV is ISO 9001 gecertificeerd en daarnaast houder van diverse delegaties, waaronder die voor het herkeuren volgens de“Transportable Pressurized Equipment Directive”, en homologaties, onder meer voor het herkeuren van Amerikaanse acetyleen gasflessen volgens de richtlijnen van de “United StatesDepartment of Transportation”.

Het Belgische zusterbedrijf (Cymaco NV) zorgt voor de herkeuring en het onderhoud van gasflessen en flessenbundels voor gassen onder druk, bijvoorbeeld zuurstof, stikstof of de edelgassen, en vloeibaar gemaakte gassen, o.a. koolzuurgas en koelgassen. Deze flessen behoeven, naast een visuele in- en uitwendige inspectie, ook een hydraulische of ultrasone beproeving. Bijkomende onderhoudswerkzaamheden aan dergelijke gasflessen zijn intern stralen, chemisch reinigen en speciale droogtechnieken voor gassen voor medische en speciale toepassingen.

Beide bedrijven werken volgens de best beschikbare technieken, steeds met oog voor veiligheid, milieuzorg en kwaliteit.