Brightlands Chemelot Campus

Brightlands Chemelot Campus

Op Brightlands Chemelot Campus wordt onderzoek en ontwikkeling uitgevoerd en wordt onderwijs gegeven op het gebied van chemie en materialen, en aanverwante life sciences. De focus ligt op hoogwaardige materialen en duurzame technologieën.

De campus ontwikkelt zich tot een creatieve broedplaats voor innovatie en voor nieuwe bedrijven met duizenden hoogopgeleide medewerkers. Deze dynamische situatie is mede het resultaat van samenwerking tussen de bedrijven, onderwijsinstellingen en kennisinstituten alsmede de overheid. De campus levert een actieve bijdrage, onder meer door het faciliteren van de bouw van proeffabrieken en het versnellen van de ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid.

Chemelot Campus werkt onder de naam Brightlands samen met Maastricht Health Campus, Campus Greenport Venlo en Smart Services Campus te Heerlen, allen gelegen in Limburg.