Basic Pharma

Basic Pharma is een onafhankelijk farmaceutisch bedrijf dat geneesmiddelen ontwikkelt, produceert en registreert. Sinds de oprichting in 2003 volgt de organisatie een indrukwekkend groeipad waarin de verhuizing naar Chemelot in 2007 een logische stap was.

Alle activiteiten zijn gevestigd in het van Iterson gebouw op Chemelot in Geleen, Nederland. Bij Basic Pharma werken ongeveer 200 medewerkers met uiteenlopende expertise- en vaardigheidsniveaus. De business units werken intensief samen: één deur verder en er is een wereld van kennis en kunde beschikbaar. Diezelfde sfeer van open innovatie en gedeelde knowhow is op Chemelot voelbaar. Dat maakt Chemelot tot een omgeving waarin Basic Pharma uitstekend gedijt.

Interne synergie stimuleert innovatie
Basic Pharma bundelt zijn kennis, vaardigheden en faciliteiten van productontwikkeling tot en met commercialisering. De productontwikkeling en out-licensing vindt plaats bij Basic Pharma Technologies, de productdossiers ten behoeve van marktautorisatie worden samengesteld en geregistreerd door Interdos Pharma. Dit advies- en consultancybedrijf is tevens gespecialiseerd in farmacovigilantie en quality services voor de farma- en medical device industrie. De medicijnen, een groot deel hiervan neussprays, worden geproduceerd en gedistribueerd door Basic Pharma Manufacturing. Deze organisatie verricht tevens fill & finish en ontwikkelactiviteiten voor medicijnen die nog getest moeten worden in klinische studies. De gebundelde expertise en nauwe betrokkenheid, bij elke stap in het proces, van productontwikkeling, registratie en opschaling tot fabricage, stelt Basic Pharma in staat efficiënt en effectief te innoveren en klanten te ontzorgen. Door opgebouwde kennis en investeringen in specialistische apparatuur zijn nieuwe activiteiten toegevoegd, zoals de productie van voorgevulde spuiten en is een biotech-afdeling opgezet. Wij, en onze partners, profiteren van deze innovatieve kracht in ontwikkel- en samenwerkingsprojecten, wat leidt tot intensieve samenwerking en langdurige partnerschappen.