Stroomstoring op Chemelot

18 februari 2021 |Bijzondere voorvallen

Geleen, 18 februari 2021, 02:00 uur - Als gevolg van een stroomstoring rond 01.30 uur is het interne veiligheidssysteem van een van de fabrieken in werking getreden en wordt momenteel bij meerdere fabrieken op Chemelot gefakkeld. Dit kan mogelijk licht- en geluidsoverlast veroorzaken.

Het in werking treden van het interne veiligheidssysteem kan gepaard zijn gegaan met kortstondig geluid en mogelijke uitstoot van polyetheen poeder in de omgeving.

Een aantal fabrieken op Chemelot beschikt over een ‘fakkel’installatie. Bij storingen in het productieproces en onderhoudswerkzaamheden dient er gebruik te worden gemaakt van het fakkelsysteem.

Eventuele klachten kunt u melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.

Meer achtergrond over het waarom van fakkelen vindt u via: www.chemelot.nl/veiligheid/fakkelen-waarom