Storing bij fabriek op Chemelot

15 augustus 2021 |Bijzondere voorvallen

Geleen, 15 augustus, 15.25 uur - Zojuist heeft zich in een van de fabrieken op Chemelot een storing voorgedaan. Hierdoor is het interne veiligheidssysteem van de fabriek in werking getreden. Dit kan helaas gepaard zijn gegaan met kortstondig geluid en mogelijke uitstoot van polyetheen-poeder in de omgeving.

De fabriek is stilgelegd en de oorzaak van de storing wordt verder onderzocht. Eventuele klachten kunt u melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.

Wanneer u vragen heeft over de gezondheid verwijzen wij u naar bijgaande website van de GGD Zuid-Limburg: https://www.ggdzl.nl/burgers/milieu-en-gezondheid/industrie-in-de-regio/

Polyetheen-poeder is de grondstof voor de kunststofkorrels die worden gebruikt om kunststofproducten voor bijvoorbeeld de levensmiddelen-, speelgoed- of farmaceutische industrie te maken.