Morgen (7 mei) licht- en geluidsoverlast door fakkelen naftakraker

06 mei 2024 |Bijzondere voorvallen

Geleen, 6 mei 2024 - Door geplande onderhoudswerkzaamheden aan een van de naftakrakers is morgen, dinsdag 7 mei, tussen ongeveer 5.00 uur en 17.00 uur een fakkel boven Chemelot zichtbaar. Dit kan helaas gepaard gaan met licht- en geluidsoverlast. We doen er alles aan om het fakkelen tot een minimum te beperken.

Op Chemelot beschikt een aantal fabrieken over een zogenoemde fakkelinstallatie. Bij storingen en onderhoudswerkzaamheden kun je dat merken: je ziet een grote vlam en soms een rookpluim en er kan geluidsoverlast zijn. Bedrijven willen geen overlast veroorzaken voor de omgeving maar uit veiligheidsoverwegingen is hinder soms onvermijdelijk. 

Eventuele klachten kun je melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.

Heb je vragen over gezondheid, lees dan meer op de website van de GGD Zuid-Limburg https://www.ggdzl.nl/burgers/milieu-en-gezondheid/industrie-in-de-regio/


Wil je weten waarom er op Chemelot wordt gefakkeld? Bekijk dan hier de video die uitlegt wat fakkelen is: https://bit.ly/3LNGTXL