Mogelijk licht- of geluidsoverlast vanwege onderhoudswerkzaamheden OLEFINS 3

05 januari 2021 |Bijzondere voorvallen

Op dit moment worden onderhoudswerkzaamheden bij naftakraker Olefins 3 uitgevoerd. Naar verwachting worden de werkzaamheden op 29 januari afgerond. Gedurende deze periode kan er van tijd tot tijd een fakkel boven Chemelot zichtbaar zijn. Fakkelen is onderdeel van ons veiligheidssysteem. Helaas kan dit gepaard gaan met licht- en geluidsoverlast. We doen er alles aan om het fakkelen tot een minimum te beperken.

Wanneer u klachten heeft, kunt u deze melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.

Op Chemelot beschikt een aantal fabrieken over een ‘fakkel’ installatie. Bij storingen en onderhoudswerkzaamheden kunt u dat merken: u ziet een grote vlam en soms een zwarte rookpluim en er kan geluidsoverlast zijn. Bedrijven willen geen overlast veroorzaken voor de omgeving maar uit veiligheidsoverwegingen is dit soms onvermijdelijk.

Heeft u vragen betreffende gezondheid, dan leest u meer informatie via de website van de GGD Zuid Limburg: https://www.ggdzl.nl/burgers/milieu-en-gezondheid/industrie-in-de-regio/

Meer achtergrond over het waarom van fakkelen vindt u via bijgaande link: https://www.chemelot.nl/veiligheid/fakkelen-waarom