Mogelijk licht- of geluidsoverlast door fakkelen rubberfabriek

05 mei 2021 - Intern|Bijzondere voorvallen

Geleen, 5 mei 2021, 02.45 uur - Vanwege een storing in een van de rubberfabrieken is momenteel een fakkel boven Chemelot zichtbaar. Dit kan helaas gepaard gaan met licht- en geluidsoverlast. Hoe lang gefakkeld zal worden is nog onduidelijk. We doen er alles aan om het fakkelen tot een minimum te beperken.

Wanneer u klachten heeft, kunt u deze melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.

Op Chemelot beschikt een aantal fabrieken over een ‘fakkel’installatie. Bij storingen en onderhoudswerkzaamheden kunt u dat merken: u ziet een grote vlam en soms een  rookpluim en er kan geluidsoverlast zijn. Bedrijven willen geen overlast veroorzaken voor de omgeving maar uit veiligheidsoverwegingen is het soms onvermijdelijk.

Heeft u vragen betreffende gezondheid leest u meer informatie via de website van de GGD Zuid Limburg www.ggdzl.nl/burgers/milieu-en-gezondheid/industrie-in-de-regio/

Meer achtergrond over het waarom van fakkelen vindt u via bijgaande link: www.chemelot.nl/veiligheid/fakkelen-waarom