Mogelijk licht- of geluidsoverlast door fakkelen ammoniakfabriek

16 juni 2020|Bijzondere voorvallen

Geleen, 16 juni 2020 - Vanwege onderhoudswerkzaamheden wordt een van de ammoniakfabrieken op Chemelot opgestart. De leidingen worden schoongeblazen en de aanwezige gassen worden via de fakkel verbrand. Dit kan helaas gepaard gaan met licht- en geluidsoverlast. 

De fakkel is naar verwachting tussen 21.15 - 07.00 uur te zien. We doen er alles aan om mogelijk overlast tot een minimum te beperken. Eventuele klachten kunt u melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.


Op Chemelot beschikt een aantal fabrieken over een ‘fakkel’installatie. Bij storingen en onderhoudswerkzaamheden kunt u dat merken: u ziet een grote vlam en soms een zwarte rookpluim en er kan geluidsoverlast zijn. Bedrijven willen geen overlast veroorzaken voor de omgeving, maar uit veiligheidsoverwegingen is het soms onvermijdelijk.

Heeft u vragen betreffende gezondheid leest u meer informatie via de website van de GGD Zuid Limburg https://www.ggdzl.nl/burgers/milieu-en-gezondheid/industrie-in-deregio/  Meer achtergrond over het waarom van fakkelen vindt u via bijgaand link https://www.chemelot.nl/veiligheid/fakkelen-waarom