Mogelijk licht- of geluidsoverlast door fakkelen

20 september 2019|Bijzondere voorvallen

Geleen, 20 september 2019, 11.30 uur- Vanwege een storing wordt een van de ammoniakfabrieken van OCI Nitrogen op Chemelot gestopt. De leidingen worden dan schoongeblazen en de aanwezige gassen worden via de fakkel verbrand. Dit kan gepaard gaan met licht- en geluidsoverlast. De fakkel is naar verwachting tot morgen, zaterdag 12.00 uur te zien. We doen er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken.

Eventuele klachten kunt u melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.

Ammoniak is een grondstof voor o.a. kunstmest, melamine en caprolactam. De grondstof wordt via pijpleidingen naar verschillende fabrieken op het Chemelotterrein getransporteerd.