Mogelijk licht- of geluidsoverlast door fakkelen

28 december 2019 |Bijzondere voorvallen

Geleen, 28 december 2019, 15.27 uur - Vanwege een storing wordt een van de ammoniakfabrieken op Chemelot doorgestart. De leidingen worden dan schoon geblazen en de aanwezige gassen worden via de fakkel verbrand. Dit kan gepaard gaan met licht- en geluidsoverlast. De fakkel is naar verwachting tussen nu en 21.00 uur te zien.

Eventuele klachten kunt u melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.

Ammoniak is een grondstof voor o.a. kunstmest, melamine en caprolactam. De grondstof wordt via pijpleidingen naar verschillende fabrieken op het Chemelotterrein getransporteerd.