Mogelijk licht- en geluidsoverlast door fakkelen ammoniakfabriek 

22 november 2023 |Bijzondere voorvallen

UPDATE

Geleen, 24 november 2023, 22.40 uur - De storing bij een van de ammoniakfabrieken is nog niet verholpen. Daarom wordt vannacht opnieuw gefakkeld. Dit kan helaas gepaard gaan met licht- en geluidsoverlast.

Hoe lang de fakkel precies te zien gaat zijn, is nog onbekend. We doen er alles aan om de mogelijke overlast tot een minimum te beperken.

Geleen, 21 november 2023, 19.50 uur - Door een storing is een van de ammoniakfabrieken op Chemelot gestopt. De leidingen worden schoongeblazen en de aanwezige gassen worden via de fakkel verbrand. Dit kan helaas gepaard gaan met licht- en geluidsoverlast.

De fakkel is naar verwachting enkele uren te zien. We doen er alles aan om mogelijke overlast tot een minimum te beperken. 

Op Chemelot beschikt een aantal fabrieken over een zogenoemde fakkelinstallatie. Bij storingen en onderhoudswerkzaamheden kun je dat merken: je ziet een grote vlam en soms een rookpluim en er kan geluidsoverlast zijn. Bedrijven willen geen overlast veroorzaken voor de omgeving, maar uit veiligheidsoverwegingen is het soms onvermijdelijk. 

Eventuele klachten kun je melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.

Heb je vragen betreffende gezondheid, lees dan meer op de website van de GGD Zuid-Limburg https://www.ggdzl.nl/burgers/milieu-en-gezondheid/industrie-in-de-regio/

Wil je weten waarom er op Chemelot gefakkeld wordt? Bekijk dan hier de video die uitlegt wat fakkelen is: https://bit.ly/3LNGTXL