Mogelijk licht- en geluidsoverlast door fakkelen Olefins 4

05 december 2019 |Bijzondere voorvallen

Vanwege een storing is naftakraker Olefins 4 deze ochtend genoodzaakt om te fakkelen. Dit kan mogelijk gepaard gaan met licht- en geluidsoverlast. SABIC heeft de nodige maatregelen opgestart en doet er alles aan om eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken.

Eventuele klachten kunt u melden via de Milieuklachten van Chemelot: 0800-0223363.

SABIC:
Uit het aardolieproduct nafta worden de basisgrondstoffen etheen en propeen geproduceerd die in verschillende fabrieken op Chemelot verwerkt worden tot kunststoffen voor bijvoorbeeld de levensmiddelen-, speelgoed- of farmaceutische industrie.