Mogelijk licht- en geluidsoverlast door fakkelen ammoniakfabriek

13 mei 2024 |Bijzondere voorvallen

Geleen, 19:24 uur - Door een storing is een van de ammoniakfabrieken op Chemelot doorgestart. De leidingen worden schoongeblazen en de aanwezige gassen worden via de fakkel verbrand. Dit kan helaas gepaard gaan met licht- en geluidsoverlast.

De fakkel is naar verwachting tussen 19:25 uur en 03:30 uur te zien. We doen er alles aan om mogelijke overlast tot een minimum te beperken. 

Op Chemelot beschikt een aantal fabrieken over een zogenoemde fakkelinstallatie. Bij storingen en onderhoudswerkzaamheden kun je dat merken: je ziet een grote vlam en soms een rookpluim en er kan geluidsoverlast zijn. Bedrijven willen geen overlast veroorzaken voor de omgeving, maar uit veiligheidsoverwegingen is het soms onvermijdelijk. 

Eventuele klachten kun je melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.

Heb je vragen betreffende gezondheid, lees dan meer op de website van de GGD Zuid-Limburg 

Wil je weten waarom er op Chemelot gefakkeld wordt? Bekijk dan hier de video die uitlegt wat fakkelen is: