Mogelijk bruine pluim zichtbaar door onderhoud contactzwavelzuurfabriek

19 december 2021 |Bijzondere voorvallen

Geleen, 19 december 2021, 12.40 uur - Vanwege onderhoudswerkzaamheden wordt een van de ovens van een contactzwavelzuurfabriek op Chemelot gestopt. Er is er mogelijk een bruine pluim boven Chemelot zichtbaar in de loop van de middag.

Tijdens de normale bedrijfsvoering wordt deze pluim voorkomen. Bij het stopzetten van de installatie daalt de temperatuur en worden niet alle dampen meer weggevangen. De bruine pluim gedurende beperkte tijd is helaas dan ook onvermijdelijk.

Eventuele klachten kunt u melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.

Meer achtergrond over het waarom van een bruine pluim vindt u via bijgaande link: https://www.chemelot.nl/veiligheid/bruine-pluim