Licht- of geluidsoverlast door fakkelen naftakraker

03 april 2024 |Bijzondere voorvallen

Update & afsluitend bericht 15:15 uur: De stoomproductie op het Chemelot-terrein is hersteld. Hierdoor is, hoewel de torenfakkel nog waarneembaar is, de rookvorming verdwenen.

Door het fakkelen was er sprake van rookontwikkeling, die langer aanhield dan gebruikelijk. Dit was het gevolg van een tijdelijk tekort aan stoom. Zodra de stoomproductie weer op peil kwam, is er direct stoom toegevoegd aan de fakkel, wat de situatie verbeterde.

We verwachten dat de fakkel nog enkele uren zichtbaar zal zijn. Dit kan helaas gepaard gaan met licht- en geluidsoverlast. We doen er alles aan om mogelijke overlast tot een minimum te beperken.

Wil je weten waarom er op Chemelot gefakkeld wordt? Bekijk dan hier de video die uitlegt wat fakkelen is.