Mogelijk rookpluim salpeterzuurfabriek OCI Nitrogen

22 december 2017|Bijzondere voorvallen

Vanwege onderhoudswerkzaamheden wordt een van de salpeterzuurfabrieken van OCI Nitrogen opgestart. Er is vannacht tussen 01.00 en 03.00 uur mogelijk een bruine pluim boven Chemelot zichtbaar.

Salpeterzuur is een grondstof voor kunstmest. Bij de productie van salpeterzuur komen stikstofoxiden (NOx) vrij. Een denox-installatie voorkomt deze uitstoot. Bij start en stop van de fabriek is de denox-installatie nog niet op de juiste temperatuur. Daardoor komt er een beperkte hoeveelheid stikstofoxiden vrij (bruine pluim). De pluim wordt op grote hoogte uitgestoten en opgenomen in de lucht. Bij onderhoudswerkzaamheden, een stop of een storing is de bruine pluim soms onvermijdelijk, bekijk ook het filmpje. 

Eventuele klachten kunt u melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.