Fakkelen

16 december 2017|Bijzondere voorvallen

Als gevolg van een storing is momenteel een fakkel boven Chemelot zichtbaar. Hoe lang gefakkeld zal worden is momenteel nog onduidelijk. Dit kan gepaard gaan met licht- en geluidsoverlast. Sabic doet er alles aan om het fakkelen tot een minimum te beperken.

Fakkelinstallaties zijn bedoeld om gassen die niet in een fabriek kunnen worden verwerkt  te verbranden. Fakkelen is een voorziening om fabrieken veilig te laten draaien en  daarmee wordt voorkomen dat deze gassen in het milieu terechtkomen. 

Eventuele klachten kunt u melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363. 


SABIC:
Uit het aardolieproduct nafta worden de basisgrondstoffen etheen en propeen geproduceerd die in verschillende fabrieken op Chemelot verwerkt worden tot kunststoffen voor bijvoorbeeld de levensmiddelen-, speelgoed- of farmaceutische industrie.