Storing oorzaak van afblazen stoom

10 mei 2022 |Bijzondere voorvallen

Geleen, 10 mei 2022, 12.00u - UPDATE - Door een technische storing is op Chemelot eerder vandaag stoom afgeblazen onder druk, waardoor omwonenden geluidsoverlast hebben ervaren. We betreuren het dat dit vannacht tot bezorgdheid heeft geleid. Onze excuses hiervoor.

Door de storing rond 02.30u is direct een veiligheidssysteem in werking getreden waardoor de stoom is vrijgekomen. Na korte tijd is de storing verholpen en was het geluid ook niet meer hoorbaar. 

Stoom wordt op Chemelot gebruikt als energiebron bij diverse chemische processen en de opwekking van energie.
Eventuele klachten kunt u melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.