Fakkelen

08 januari 2019|Bijzondere voorvallen

Geleen, 8-1-2019, 16.25 uur – Vanwege een storing in de naftakraker van Sabic is momenteel een fakkel boven Chemelot zichtbaar. Deze fakkel is naar verwachting tussen nu en ca 18 uur te zien. Dit kan gepaard gaan met licht- en geluidsoverlast. Sabic doet er alles aan om het fakkelen tot een minimum te beperken.

Eventuele klachten kunt u melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.

Uit het aardolieproduct nafta worden de basisgrondstoffen etheen en propeen geproduceerd, die in verschillende fabrieken op Chemelot verwerkt worden tot kunststoffen voor bijvoorbeeld de levensmiddelen-, speelgoed- of farmaceutische industrie.