Nieuwsbrief #9 | december 2020

27 december 2020|Nieuws

Het jaar 2020 is een uitermate bijzonder, zelfs uniek jaar. Iedereen, dus ook alle medewerkers op Chemelot, heeft in een opmerkelijke situatie, op het terrein, vanuit thuis of elders, het werk voortgezet. Er werd en wordt een groot beroep gedaan op het aanpassingsvermogen van iedereen. De ingevoerde maatregelen ook op het Chemelot terrein vragen veel;  aanpassen, improviseren en vooral inzet. Een dankwoord is dan ook op zijn plaats voor iedereen die Chemelot draaiend houdt vanuit zijn of haar eigen rol!

Maar gelukkig waren er ook veel mooie momenten afgelopen jaar waar we op kunnen terugkijken. Zo werd het Masterplan Chemelot 2030 bekendgemaakt, een paar maanden later volgden de strategie Chemelot 2050. Dit jaar werd ook het convenant Operation Clean Sweep ondertekend en volgde een workshop om meer kennis te nemen rondom het voorkomen van plastic in de omgeving. Ook werden stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. RWE heeft aangekondigd waterstof te willen gaan produceren op Chemelot, SABIC, DSM, Fibrant en Vynova ontwikkelden samen nieuw vleesverpakkingsmateriaal gemaakt van gemengde post-consumer plastics. En er waren meer mooie ontwikkelingen te melden. Bekijk de terugblik 2020 via de link in de nieuwsbrief!

Bekijk nieuwsbrief