Vreemde opmaak of geen afbeeldingen? Bekijk de online versie.
logo
In de omgeving
Nieuwsbrief #12 | januari 2022
We are ready for 2022!

Het jaar 2021 voelde aan als één groot déja vu, waarin we alles nog eens overdeden, afstand kwam en ging en waarin de eindstreep werd verlengd. Met hun tomeloze inzet en veerkracht hielden onze medewerkers en contractors Chemelot weer veilig draaiende. Dankzij hun aanpassings- en improvisatievermogen zijn er ook het afgelopen jaar goede stappen gezet op weg naar een circulaire, duurzame en volledig klimaat neutrale chemiesite in 2050.


Zo startten SABIC en Plastic Energy met de bouw van een baanbrekende innovatieve recyclingfabriek, werd het Chemelot Career Center en Chemelot Academy samengevoegd tot het Chemelot Talent Office voor het aantrekken, binden en boeien van nieuw talent op het terrein, sloeg Limburg de handen ineen voor sluitende waterstrategie Chemelot en realiseerde Fibrant de grootste CO2-reductie in Nederland sinds het klimaatakkoord. Ook werd het afgelopen jaar aangekondigd dat Black Bear Carbon en Tessenderlo Kerley International zich willen gaan vestigen op ons terrein, ondersteunde Chemelot het initiatief Vaste Prik Sittard-Geleen, werden de resultaten van het belevingsonderzoek ‘Veiligheid Chemelot’ door het RIVM gepresenteerd, lanceerde Chemelot de Energie Strategie Chemelot 2030-2050 en stuurden Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven (beiden Infrastructuur en Waterstaat) het eindrapport van de haalbaarheidsstudie buisleiding(en) Port of Rotterdam – Chemelot – Noordrijn Westfalen naar de Tweede Kamer. In oktober hebben duizenden mensen een kijkje genomen op onze virtuele open dag en je kunt nog steeds ons terrein zien en de bedrijven bezoeken!

Bekijk terugblik 2021
Een groener Chemelot

Om aan de klimaatdoelen te voldoen, moet de chemische industrie op de schop. De omschakeling naar groene grondstoffen en duurzame energiebronnen om de fabrieken te laten draaien, is een enorme uitdaging. De Limburger ging in gesprek met Chemelot-directeur Loek Radix: “Er is geen enkel chemiecluster dat al zo ver is opgeschoten.”


In theorie is wat er op Chemelot moet gebeuren ‘vrij simpel’. Loek Radix, sinds 2019 directeur van het Geleense chemiecomplex, 150 bedrijven, 60 fabrieken, zegt het nog maar eens. “We moeten onze fossiele grondstoffen vervangen door duurzame grondstoffen en we moeten onze productieprocessen elektrificeren. Daar komt het op neer.”


In de praktijk zet Chemelot in op twee trajecten, met de jaartallen 2030 en 2050 als ijkpunten, zegt Radix. „We hebben het 2030-spoor en het 2050-spoor. Het 2030-spoor is sterk gericht op reductie van onze eigen CO₂-uitstoot en het 2050-spoor is gericht op circulariteit, het gebruik van hernieuwbare grondstoffen.”


Laten we beginnen met 2030. In dat jaar moet de uitstoot van broeikasgassen door Chemelot, nu te vinden in de top vijf van grootste industriële uitstoters, met 50 procent zijn verminderd.

Lees het volledige artikel van De Limburger
Bekijk ook: 'Een groene revolutie in de chemiesector, hoe werkt dat?'
Nieuws
Nieuws
Digitale controle van treinwagons Chemelot
Duurzame toekomst in de chemische industrie met de installatie van een plasmalab

Elke treinwagon die Chemelot binnenkomt of verlaat, dient vooraf door een wagenmeester van DB Cargo gecontroleerd te worden. Deze checkt onder meer de conditie van de wielen en de remblokken en controleert of alle wagonnummers goed leesbaar zijn. Vanaf februari start een pilot om dit proces digitaal te ondersteunen met camera’s en sensoren. Een innovatie die Chemelot helpt de veiligste site van Europa te worden.

Het Brightsite Plasmalab op Brightlands Chemelot Campus is geopend. In dit lab werken onderzoekers van Universiteit Maastricht en haar Brightsite partners samen om de bestaande plasmatechnologie te optimaliseren en nieuwe plasmaprocessen te ontwikkelen. Hiermee kunnen chemische processen met (groene) elektriciteit worden geëlektrificeerd en kunnen waterstof en grondstoffen voor de chemie worden geproduceerd zonder CO2-emissies. De oprichting van het Brightsite Plasmalab is een grote stap naar duurzame, efficiënte industriële toepassingen van plasmatechnologie binnen de chemische industrie.

14 januari 2022
19 november 2021
Nieuws
Nieuws
Tech­ni­sche Vei­lig­heids­com­mis­sie Che­me­lot levert advies op
Strategische gebiedsvisie omgeving Chemelot gepresenteerd

De Technische Veiligheidscommissie (TVC) heeft ruim een jaar gewerkt aan een advies in de voortgang van de ‘Veiligheidsvisie Chemelot en omgeving’. Met de hulp van een projectteam met diverse vertegenwoordigers heeft de TVC een rapport opgesteld en inmiddels gepresenteerd aan het bestuur van de Provincie, omliggende gemeenten en Chemelot.

De gemeenten Sittard-Geleen en Stein, de Provincie Limburg, Chemelot, Brightlands Chemelot Campus en DSM hebben ruim een jaar samengewerkt aan de totstandkoming van een samenhangend toekomstbeeld voor Graetheide, Stein, Geleen, Beek en Chemelot.

14 november 2021
10 november 2021
Naar nieuwsoverzicht
RWE en John Cockerill bouwen proefinstallatie voor waterstofproject FUREC

RWE en John Cockerill hebben een overeenkomst gesloten voor de bouw van een proefinstallatie bij het innovatiecentrum van RWE in Niederaußem (Duitsland). Met deze zogenoemde torrefactie-installatie wil RWE processtappen optimaliseren die nodig zijn voor waterstofproductie uit restafval. De proefinstallatie is een volgende stap in de ontwikkeling van FUREC (Fuse Reuse Recycle), waarbij RWE op Chemelot waterstof uit reststromen wil maken. RWE investeert €3 miljoen in de installatie die volgens planning in juli 2022 operationeel zal zijn.
 

Een van de belangrijkste elementen van het concept van de nieuwe installatie is de zogenoemde NESA Multi-Hearth furnace (MHF), een technologie die wordt geleverd door John Cockerill Environment. In de installatie worden de afvalpellets behandeld, zodat ze tot stof kunnen worden vermalen om vervolgens (in een thermisch proces zonder zuurstof) te worden omgezet in waterstof en CO2. 
 

Over FUREC  
FUREC is gericht op de productie van groene en circulaire waterstof voor de chemische industrie en draagt daarmee bij aan de verduurzaming van productieprocessen. Door afvalstromen in te zetten als vervanger van aardgas bij de productie van waterstof, zal FUREC het gebruik van aardgas op Chemelot met meer dan 200 miljoen kubieke meter per jaar verminderen. Dit is vergelijkbaar met de jaarlijkse gasbehoefte van ongeveer 140.000 huishoudens en resulteert in een jaarlijkse CO2-reductie van 380.000 ton. FUREC zal waterstof en CO2 recyclen die normaal gesproken vrijkomt wanneer afval wordt verbrand of gestort. 
 

Aangezien een groot deel van het afval dat als grondstof wordt gebruikt uit biogeen materiaal (bijvoorbeeld textiel en papier) bestaat, zal 50 procent van de geproduceerde waterstof groen zijn. Het andere deel dat wordt geproduceerd is circulair, omdat dat wordt gemaakt door andere reststromen (zoals plastic) te verwerken. De CO2 die bij het proces vrijkomt, kan in de toekomst worden opgeslagen (CCS) wat leidt tot negatieve emissies. Daarnaast kan het worden gebruikt als grondstof op Chemelot, of via pijpleidingen  getransporteerd naar onder meer Rotterdam of het Duitse Ruhrgebied. 

Lees meer
Nieuws
Nieuws
LyondellBasell lanceert gerecyclede en renewable-based polymeren
Bekijk de Virtual Chemelot-tour!

In Chemie Magazine #4 van VNCI staat een artikel over LyondellBasell die in het voorjaar mechanisch gerecyclede polymeren en polymeren uit hernieuwbare grondstoffen lanceerde. Het chemiebedrijf reduceert hiermee de CO2-uitstoot en draagt bij aan de vermindering van plastic afval. De productie van CirculenRecover polymeren is in handen van QCP op Chemelot, een joint venture van LyondellBasell en afvalverwerker SUEZ.

Chemelot opent speciaal voor jou haar deuren tijdens het Weekend van de Wetenschap 2021. Stap in de wereld van Chemelot, vanuit huis. En ervaar dat iedereen elke dag wel iets gebruikt waarvan de grondstoffen afkomstig zijn van ons industrieterrein. Of waarvan de technologieën op de Brightlands Chemelot Campus zijn ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan het koolzuur in frisdrank, de bumper van een auto, verpakkingen van voedingsmiddelen, meubilair, kunstmest, en nog veel meer.

19 oktober 2021
2 oktober 2021
Naar nieuwsoverzicht
Contactgegevens
Bezoekadres
Urmonderbaan 22
6167 RD Geleen

Postadres
Postbus 27
6160 MB Geleen

e. info@chemelot.nl
Volg ons op social media
facebook linkedin youtube twitter instagram
Afmelden voor deze nieuwsbrief? klik hier.