Vreemde opmaak of geen afbeeldingen? Bekijk de online versie.
logo
In de omgeving
Chemelot in de omgeving | december 2023
Beste omwonende van Chemelot,

In deze nieuwsbrief delen we ontwikkelingen, waar we je graag over informeren. We zetten er een aantal op een rijtje; het complete overzicht lees je op www.chemelot.nl/nieuws.

Deze rol speelt Chemelot in ons leven

Realiseer je je dat zorg en onderwijs vooral betaald worden door de industrie? Basisindustrie, zoals die op Chemelot. Want de grondstoffen die we maken, zitten in spullen die jij en ik elke dag gebruiken. Spullen die zorgen voor onze welvaart en welzijn. De basisindustrie is de fundamentele bron van onze welvaart. Het belang is veel groter dan de directe bijdrage aan werkgelegenheid of nationaal inkomen. Chemelot is heel belangrijk voor Limburg, voor Nederland, voor Europa. Je leest hier waarom.

Nieuw: clusterregisseur voor verduurzaming bedrijven

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft Mark Verheijen benoemd tot clusterregisseur voor Chemelot. Hij gaat de verduurzaming van de industrie versnellen door te sturen op de voortgang van projecten en het oplossen van knelpunten tussen bedrijven, overheden en netbeheerders rondom investeringen in de energie-infrastructuur.
                                                   
“De spullen waarin de grondstoffen van Chemelot zitten, zijn nuttig en noodzakelijk”, stelt Mark Verheijen. “Daarom willen we de industrie in Nederland houden. Maar we gaan fossiele grondstoffen vervangen door circulaire als herbruikbaar plastic, afval en biomassa. Mijn rol is: zorgen dat de randvoorwaarden er zijn zodat bedrijven kunnen verduurzamen. Door drie praktische zaken: er moeten besluiten genomen worden zodat bedrijven gestimuleerd worden.” Lees hier verder.

‘Kaars van Geleen’ brandt maand omwille van veiligheid

Op ons terrein van 800 hectare groot staan 60 fabrieken, die de grondstoffen maken voor kunststoffen en kunstmest. Je kunt dan wel eens een vlam zien branden en misschien zelfs horen branden. Zo ook de afgelopen weken. Misschien vraag je je af waarom er gefakkeld wordt en waarom dat nodig is. Via deze link zie je een uitlegvideo.

Akkoord Klimaattop belangrijke stap naar minder fossiele brandstoffen

Bijna tweehonderd landen op de COP28-klimaattop in Dubai hebben alle landen opgeroepen geleidelijk afscheid te nemen van fossiele brandstoffen. Een goed teken, volgens Chemelotdirecteur Loek Radix. Al maken we onderscheid tussen fossiele brandstoffen en fossiele grondstoffen voor installaties. Richting 2050 zetten wij grootschalig in op herbruikbare bronnen, met name gerecyclede grondstoffen en biomassa. Chemelot heeft de ambitie om in 2050 of eerder klimaatneutraal te produceren en daarmee zijn we goed op weg. Sinds het jaar 2000 hebben de fabrieken hier namelijk maar liefst 50% minder broeikasgassen uitgestoten. Daarmee zijn we koploper in Nederland en daar zijn we trots op. Klik voor meer uitleg.
 

Droneteam Chemelot versterkt brandweer in regio

De bedrijfsbrandweer van Chemelot heeft een eigen droneteam van veertien man, dat inzetbaar is bij inspecties en onderhoud van fabrieken en dat de overheidsbrandweer versterkt bij incidenten. Dit jaar bijvoorbeeld bij het bestrijden van een grote brand in Venlo in mei en het opsporen van een gaslekkage in Grevenbicht, in juni. De dronebeelden brengen situaties vlot en veilig in kaart: je hoeft niet eerst een steiger te bouwen of mensen in een besloten ruimte te laten zoeken naar een brandhaard of bron met dit extra paar ogen. Maak hier kennis.

Datakluis kan verduurzaming Chemelot versnellen

In een zogenoemd Data Safe House delen Chemelot en TenneT informatie over de verduurzamingsplannen van het industriecluster. “Netbeheerders kunnen op basis hiervan beter en tijdig plannen maken en investeringen doen in de nieuwe duurzame energie-infrastructuur. Onze industrie krijgt hierdoor meer perspectief en kan door met de verduurzamingsplannen”, stelt minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat. Lees verder.

‘Verbind waterstofnetwerk ook in Zuid-Limburg met Duitsland’

De nieuwe waterstofsnelweg Delta Rijn Corridor is onmisbaar voor de verduurzaming van Chemelot en andere bedrijven. Deze gaat van Rotterdam en Moerdijk ten noorden van Venlo richting Keulen en Ludwigshafen, maar voor de bedrijven in Zuid-Limburg zou een zuidelijke verbinding erbij met Duitsland ook gunstig zijn. Door een bundel buisleidingen aan te leggen voor waterstof, koolstofdioxide en mogelijk ammoniak kunnen zware industrieën in Nederland en Duitsland verduurzamen en kan de uitstoot van koolstofdioxide (CO₂) sterk verminderen. Buisleidingen onder de grond kunnen een goed alternatief zijn voor transport van gevaarlijke stoffen (ammoniak, lpg en propeen), in plaats van vervoer via spoor, weg en water. Omdat de Duitse industrie zich nog niet definitief aan het project heeft verbonden, is koning Willem-Alexander in november naar de grensregio Noordrijn-Westfalen gegaan, waar verklaringen zijn getekend om het project te steunen. Lees hier verder.
 

Samen veilig rondom Chemelot

Met diverse hulpverleningsdiensten samen de inwoners van onze regio zoveel mogelijk voorbereiden op gevaren in de maatschappij. Dat was het uitgangspunt van de pop-up store Veilig Leven. Want je veilig voelen in je eigen huis en omgeving, dat vinden we allemaal belangrijk. En gelukkig kun je daar zelf veel aan doen. In onze tijdelijke winkel hebben we daar mooie gesprekken over gevoerd, samen met de brandweer, politie, de Veiligheidsregio en anderen. Weten hoe?

Verrassende flora en fauna

Midden tussen onze zestig fabrieken liggen grasvelden omringd door meer dan 4500 bomen, waaronder eiken die al 150 jaar oud zijn. Doordat op Chemelot geen honden en nauwelijks bezoekers komen, leven dieren hier vrijwel ongestoord en vergroten ze de biodiversiteit. Chemelot huisvest een breed scala aan dieren, van torenvalken en buizerds tot vossen en hazen. Kijk maar.

Staatsmijn Maurits centraal in privémuseum D’r Bickel Stein

Pascal Claessens (26) heeft de grootste privé mijnverzameling van Nederland. Hij verzamelt vooral spullen van de Staatsmijn Maurits, in Privémuseum D’r Bickel in Stein. Op 2 juni is de volgende open dag, met het thema ‘Van kolen tot stoom’. Zo’n mooi eigen initiatief, dat Pascal er in april een koninklijk jongerenlintje voor heeft gekregen. Kom binnenkijken.

Veiligheid op Chemelot is een continu proces

Op Chemelot zijn regelmatig veiligheidsinspecties om te zorgen dat bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, blijven voldoen aan strenge veiligheidsnormen. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) voert deze inspecties uit in samenwerking met de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Zuid-Limburg en de Arbeidsinspectie. De inspectieteams kijken kritisch naar aspecten als veiligheidsrisico’s, milieueffecten, de veiligheid van de medewerkers op het terrein en de werking van alarmsystemen. Ze zijn ook alert op het beschermen van de omwonenden en het milieu. Samen streven VRZL en Chemelot naar een veilige omgeving voor iedereen. Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid en heeft de hoogste prioriteit. Meer weten.

Fijne feestdagen

Rest ons nog jou en je geliefde(n) knusse feestdagen te wensen en een fijn jaar in goede gezondheid!

Hartelijke groeten, namens team ChemelotMeer interessant nieuws delen we op onze website, neem ook daar eens een kijkje.

Contactgegevens
Bezoekadres
Urmonderbaan 22
6167 RD Geleen

Postadres
Postbus 27
6160 MB Geleen

e. info@chemelot.nl
Volg ons op social media
facebook linkedin youtube twitter instagram
Afmelden voor deze nieuwsbrief? klik hier.