Vreemde opmaak of geen afbeeldingen? Bekijk de online versie.
logo
In de omgeving
Nieuwsbrief omwonenden maart ’23
Groot onderhoud fabrieken Chemelot

Tot eind november is groot onderhoud gepland aan verschillende fabrieken op Chemelot. Hiervoor worden per maand twee of drie fabrieken stilgezet. Als installaties stoppen, worden de leidingen schoongeblazen. Zodra de fabrieken weer opstarten, worden de leidingen op de juiste temperatuur gebracht. Als je dat niet doet, loop je het risico dat de leidingen scheuren.

We vinden het vervelend als je hierdoor (geluids-)hinder ervaart; onze excuses!

Lees hier verder.
 

Start werkzaamheden haven Stein

De haven in Stein speelt een belangrijke rol in de verduurzaming van Chemelot. Daarom zijn ter plekke aanpassingen nodig en zijn ook daar dit jaar werkzaamheden, die je kunt horen als omwonende.

De aanpassingen zijn nodig voor grondstoffen die nu ook al per schip aankomen in de haven en via veilige ondergrondse buisleidingverbinding naar de fabrieken op Chemelot gaan.

Meer informatie lees je vanaf 7 april hier.

Europese subsidie voor hergebruik afval

Van ons huishoudelijk afval dat moeilijk te recyclen is, wil RWE groene en circulaire waterstof maken. Hiervoor worden in Limburg twee installaties gebouwd, waarvan de allereerste ter wereld op Chemelot komt.

Door dit FUREC-project – Fuse Reuse Recycle - stoten we in 10 jaar tijd 3,6 miljoen ton minder CO₂ uit. Het innovatiefonds Europese Unie subsidieert dit project met 108 miljoen euro. Dit is een cruciale mijlpaal voor het project. En daarmee cruciaal voor de verduurzaming van Chemelot.

Meer informatie zie je hier

Luchtkwaliteit in regio sterk verbeterd

 In de afgelopen 30 jaar is de luchtkwaliteit boven Chemelot en de omliggende gemeenten sterk verbeterd. De 60 fabrieken op Chemelot hebben de uitstoot van een groot aantal stoffen verminderd, door jarenlange investeringen in filters, aanvullende technieken en nieuwe installaties.

Chemelot heeft dit tijdens een rondetafelgesprek over luchtkwaliteit in de Tweede Kamer kort en bondig uitgelegd, aan de hand van dit document.

Blijvend investeren in veiligheid

Twaalf van onze Chemelot fabrieksmanagers zijn in februari geslaagd voor het landelijke Seveso Top Leadership programma. Deze Seveso BRZO-opleiding (Besluit Risico Zware Ongevallen) focust naast veiligheid ook op cultuur en leiderschap; en zorgt zo dat onze fabrieksmanagers alert zijn op alles wat met veiligheid te maken heeft in en buiten de fabriek. Dit brengt Chemelot weer een stap verder in de ambitie om het veiligste chemieterrein in Europa te worden.

Lees meer over ons ambitieuze veiligheidskader.

Café Chemelot

In ons tijdelijke bezoekerscentrum Café Chemelot in Geleen hebben wij in zes dagen tijd ruim 600 bezoekers welkom geheten. Sollicitanten, oud-medewerkers, omwonenden met interesse in 100 jaar Chemelot, circulariteit en producten waarvan de grondstoffen op Chemelot gemaakt zijn. Dat was tijdens de Week van de Circulaire Economie begin februari. 

Wij als Chemelot willen transparant zijn over onze activiteiten, hoe wij kunnen verduurzamen en hoe onze projecten een voelbare impact hebben op de leefbaarheid, het welzijn en de welvaart van onze prachtige regio. En het liefst in een bezoekerscentrum in Geleen, waar Chemelot ooit als Staatsmijn Maurits is begonnen.

Bekijk hier het filmpje.

QCP op bewonersavond Beek

Tijdens een informatiebijeenkomst in Beek heeft QCP de circa honderd bewoners een inkijkje geven in de producten en processen van het recyclingbedrijf op Chemelot. Samen met het naastgelegen bedrijf CeDo, de gemeenten Beek en Sittard-Geleen is gesproken over het verminderen van geur- en vliegenoverlast. QCP heeft uitgelegd wat het vanuit zijn verantwoordelijkheid doet.Bewoners van (Neer-)Beek ervaren overlast van vliegen bij mooi weer. 
 De bedrijven op Chemelot voldoen aan strenge milieueisen en investeren bovendien in een gezonde en veilige omgeving; om te werken op het terrein en om te wonen en recreëren in de regio.
Zo nemen we maatregelen die mogelijke overlast bij de bron aanpakken. Klachten nemen we serieus en specialisten volgen deze op. In 2018, 2019, 2020 en 2022 zijn onafhankelijke onderzoeken verricht. Hieruit is gebleken dat klachten over vliegen- en geuroverlast niet toe te wijzen zijn aan de bedrijven op of direct naast Chemelot. Lees hier verder.

Wil je weten hoe QCP ons plastic afval hergebruikt, neem dan zes minuten de tijd voor dit filmpje.

Duurzaamste chemiesite van Europa

Chemelot is hard op weg het duurzaamste chemisch industrieterrein van Europa te worden. De fabrieken willen circulair producten maken met de minst mogelijke uitstoot van broeikasgassen. Daarin zijn we al koploper in Nederland. Lees hier verder.

Wat er concreet gebeurt en wat de uitdagingen zijn, zie je kort in drie minuten.

Bedrijven en politici op Chemelot

Met regelmaat ontvangen we (landelijke) politici en bestuurders, en informeren we ze tijdens hun werkbezoek over onze plannen voor verduurzaming.

Zoals ambtenaren en politici uit Stein en Sittard-Geleen, de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken, van Infrastructuur en Waterstaat, Eurocommissaris Frans Timmermans, minister Schreinemacher (Handel en Ontwikkelingssamenwerking), Europarlementariër Tax en bestuurders van de Gasunie, Tennet en GroenvermogenNL.
 

Ontdek Chemelot per bus

Onze gratis rondleidingen per bus blijven succesvol. Bezoekers noemen het interessant om te zien wat de fabrieken allemaal maken en wat Chemelot doet om werken op en wonen vlakbij het terrein zo veilig mogelijk te houden. Ben je ook benieuwd? Reserveer hier je plek voor april, mei of juni.

Volg ons

Kijk ook eens op www.chemelot.nl/nieuws en volg ons op social media.

Contactgegevens
Bezoekadres
Urmonderbaan 22
6167 RD Geleen

Postadres
Postbus 27
6160 MB Geleen

e. info@chemelot.nl
Volg ons op social media
facebook linkedin youtube twitter instagram
Afmelden voor deze nieuwsbrief? klik hier.