Vreemde opmaak of geen afbeeldingen? Bekijk de online versie.
logo
In de omgeving
Chemelot pluist 630 stoffen uit voor nieuwe watervergunning

Alle chemiebedrijven moeten de komende jaren een nieuwe watervergunning aanvragen. Belangrijke verandering: voor elke geloosde stof is een individuele toetsing nodig voor milieu- en gezondheidsrisico’s. “Onderschat het niet”, waarschuwt AnQore.

VNCI ging in gesprek over de nieuwe watervergunning voor Chemelot met betrokken bedrijven. 

Waar voorheen een productgroep of een groep van stoffen in een watervergunning werd benoemd, moet voortaan elke stof die wordt geloosd geïdentificeerd worden en de zogeheten ABM-toets (Algemene BeoordelingsMethodiek) doorlopen. Roel Kwanten, coördinator opkomende stoffen en waterkwaliteit bij Rijkswaterstaat (RWS) Zuid-Nederland: “In het vergunningstraject draait het allereerst om het vermijden van productie van risicovolle stoffen en het voorkomen van lozing. Vervolgens wordt gekeken naar de best beschikbare techniek (BBT) voor zuivering uit afvalwater. Tot slot volgt voor elke stof een ABM-toets en immissietoets. Die vertellen of de geloosde hoeveelheid een gezondheids- of milieurisico oplevert.”

Lees verder
Black Bear Carbon ontwikkelt fabriek op Chemelot Industrial Park

Black Bear Carbon, het innovatieve Limburgse bedrijf dat carbon black, olie en gas terugwint uit bandengranulaat, kondigde onlangs aan een fabriek te willen gaan realiseren op het industriepark Chemelot in Geleen. Na een intensieve periode van twee jaar maakt Black Bear Carbon haar reputatie als technologie-pionier waar met de ontwikkeling van een best-in-class fabriek op het gebied van proces, veiligheid en betrouwbaarheid.   

De realisatie van deze fabriek draagt bij aan de ambitie van Chemelot en de regio Limburg om uit te groeien tot circulaire hub en op die manier een bijdrage te leveren aan de ambitie om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. De plannen van Black Bear Carbon vallen volledig binnen de huidige koepelvergunning van Chemelot. 

De activiteiten van Black Bear Carbon op Chemelot richten zich op het terugwinnen van de hoogwaardige grondstoffen uit het (nagenoeg) staal- en textielvrije verkleinde rubbergranulaat van auto- en  vrachtwagenbanden. Het opslaan, shredden en voorbewerken van banden zal bij leveranciers gebeuren. Het proces dat Black Bear Carbon gaat realiseren op de Chemelot site is een circulair proces dat naadloos aansluit bij de ambitie van Chemelot en de regio om zich te transformeren naar de eerste European Circular Hub. 

Lees verder
Nieuws
Nieuws
Opening van de nieuwe Isobionics destillatie-plant op de Brightlands Chemelot Campus
Chemelot Talent Office bundelt activiteiten rondom aantrekken, binden en boeien van talent op Chemelot

Medio februari werd de nieuwe destillatie-plant van Isobionics op Brightlands Chemelot Campus in Geleen geopend. De aanpak van Isobionics om natuurlijke geur- en smaakstoffen te produceren is uniek in de wereld. De bedrijfseigen technologie is gebaseerd op fermentatie, een traditionele techniek die bekend is van processen als het brouwen van bier en het bakken van brood. Bij deze methode wordt een stof omgezet in een doelproduct met behulp van micro-organismen zoals bacteriën of schimmels. Dit proces is gebaseerd op hernieuwbare grondstoffen. Destillatie is de laatste productiestap, die natuurlijke ingrediënten oplevert. 

Met het ontstaan van het Chemelot Talent Office is er een centraal loket voor zowel de Brightlands Chemelot Campus als het Industrial Park, waar activiteiten voor het aantrekken, binden en boeien van talent samengevoegd zijn.

Het Chemelot Talent Office is mede ontstaan door het samenvoegen van een tweetal bestaande initiatieven namelijk; het Chemelot Career Center (CCC) en de Chemelot Academy. Het bundelen van deze initiatieven zorgt niet alleen voor een sterkere positie in de arbeidsmarkt, maar zorgt ook voor grotere slagvaardigheid en het efficiënter oppakken van overkoepelende vraagstukken rondom talent op het industrieterrein en de campus.

15 februari 2021
25 februari 2021
Nieuws
Nieuws
Limburg slaat de handen ineen voor sluitende waterstrategie Chemelot
Chemelot in het NOS Jeugdjournaal

Om ervoor te zorgen dat Chemelot ook op het gebied van waterhuishouding de
meest duurzame en veilige site van Europa wordt, start op 1 maart onder de vlag van Brightsite het programma ‘Circulair water voor Chemelot’. Een consortium bestaande uit Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), Waterleiding Maatschappij
Limburg (WML), Utility Support Group (USG) en Sitech Services gaat dit programma ondersteunen en ondertekende daartoe onlangs een intentieverklaring.

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen werd afgelopen zondag 14 maart het NOS Jeugdjournaal-verkiezingsdebat uitgezonden op Zapp/NPO 3. De lijsttrekkers van de zes grootste partijen werden het hemd van het lijf gevraagd over belangrijke onderwerpen voor kinderen zoals onderwijs en klimaat. Femke en Querijn, beide kinderen van twee medewerkers van USG Industrial Utilities op Chemelot, vroegen zich bijvoorbeeld af hoe de toekomst van de industrie in Nederland eruit ziet.

1 maart 2021
15 maart 2021
Naar nieuwsoverzicht
Chemelot een jaar na corona

Alweer een jaar is de wereld in de ban van het COVID-19 virus, oftewel corona. De hulpdiensten, de zorg, het bedrijfsleven, overheden, culturele instellingen en ook de industrie. Eigenlijk staat iedereen nog altijd 'op scherp'; corona heeft grote gevolgen voor ons allemaal, zowel in ons leven als ook op het werk en de werkomstandigheden. Op Chemelot ging in februari 2020 het Chemelot Response Team Corona van start. 

Gelukkig konden en kunnen de fabrieken en bedrijven op Chemelot, uiteraard met een aantal preventieve maatregelen, door blijven draaien. Vanuit een aantal organisaties op Chemelot en in gezamenlijkheid hebben we kunnen bijdragen aan een aantal initiatieven om verspreiding van het coronavirus mogelijk te beperken. Het leveren van grondstoffen om mondkapjes te kunnen produceren en te doneren, realiseren van beademingsapparatuur en ondersteuning bieden bij het inrichten van het COVID ziekenhuis in Urmond zijn enkele voorbeelden van bijdragen die vanaf het Chemelot terrein werden geleverd. 

Op het Chemelot-terrein is een groot aantal initiatieven ontplooid. Door de bedrijven afzonderlijk, maar ook in gezamenlijkheid. Zo is de teststraat bij het ACC is ingericht en deze functioneert naar tevredenheid. Chemelot werkt door, met beperkingen, en dat gaat af en toe gepaard met een aantal besmettingen, waardoor extra maatregelen noodzakelijk zijn. Als vitale sector draaien we door, kan onderhoud worden verricht, zijn we in staat onze producten te leveren en kunnen we verder gaan met de ontwikkelingen voor de toekomst van de bedrijven en Chemelot als totaal. 

De samenleving zit helaas nog altijd voor een groot deel op slot. Niemand weet wanneer dit precies gaat veranderen en er meer ruimte komt. Een groot compliment voor alle medewerkers is absoluut op zijn plaats! Als Chemelot mogen we trots zijn dat we met z’n allen in deze periode door mogen en kunnen werken en dat dit ook naar tevredenheid verloopt. Het afgelopen jaar heeft laten zien dat we in staat zijn om dergelijke uitdagingen gezamenlijk het hoofd te bieden en goed en effectief te kunnen handelen wanneer nodig. En dat is waar we iedereen voor willen bedanken! Houd vol, houd je aan de maatregelen en zorg voor elkaar! Alleen samen krijgen we Corona onder controle!

Nieuws
Nieuws
Provincie steunt circulaire toekomst Limburg
Operation Clean Sweep: naar 0 emissie van kunststof korrels

De Provincie Limburg kent kenniscentrum Brightsite, gevestigd op de Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen, een subsidie toe van 9 miljoen euro voor de komende vijf jaar. Met deze steun stimuleert Brightsite de ontwikkeling en commerciële toepassingen van technologieën en de daarbij behorende opleidingen, die de chemische industrie in staat stellen de klimaatdoelstellingen te halen en een energietransitie te bewerkstelligen.

Steeds meer bedrijven in de kunststofketen sluiten zich aan bij Operation Clean Sweep (OCS), een internationaal programma om de in de productieketen vrijgekomen kunststof pellets, vlokken en poeder uit het milieu te weren. Rotterdam en Chemelot nemen het voortouw. Op Chemelot sloten afgelopen jaren producenten als Vynova, QCP, SABIC, Borealis en DSM, en waterzuivering IAZI zich aan bij OCS. Vorige zomer sloot ook Chemelot Site Permit (houder van de milieuvergunning) zich aan, waarmee het hele terrein zich commiteert aan de doelstelling van OCS. De VNCI publiceerde hier een artikel over. 

18 maart 2021
24 maart 2021
Naar nieuwsoverzicht
Contactgegevens
Bezoekadres
Urmonderbaan 22
6167 RD Geleen

Postadres
Postbus 27
6160 MB Geleen

e. info@chemelot.nl
Volg ons op social media
facebook linkedin youtube twitter instagram
Afmelden voor deze nieuwsbrief? klik hier.