Vreemde opmaak of geen afbeeldingen? Bekijk de online versie.
logo
Nieuwsbrief #3 | juni 2019
Organisatie Chemelot naar een volgende fase in de ontwikkeling

Na een periode van ruim twee jaar staat de organisatie Chemelot als een huis en is inmiddels zo succesvol dat deze in een volgende fase is aangekomen. De huidige organisatie is in de afgelopen twee jaar, onder leiding van Robert Claasen, opgebouwd en uitgegroeid tot een slagvaardig team en werkt succesvol aan de actiepunten zoals die in de visie Chemelot 2025 zijn opgesteld.

Zo is de organisatie gestart met de positionering, is de communicatie op zowel online als offline geïntensiveerd en hebben diverse (nieuwe) partijen zoals Mitsui, Katoen Natie, Sekisui, Zitta Biogas besloten zich te zullen vestigen op Chemelot of de activiteiten verder uit te breiden. Veel aandacht is besteed aan de duurzaamheidsplannen en veiligheid.

De organisatie is, met deze stevige basis, nu toe aan een volgende stap waarin meer focus ligt op de activiteiten rondom de energietransitie, het behalen van de klimaatdoelstellingen, veiligheid en het versimpelen van de huidige complexe structuur op de locatie. Nu deze nieuwe fase aanvangt, is Claasen ervan overtuigd dat dit het juiste moment is een opvolger aan te stellen.

Lees meer
Nieuws
Nieuws
Internationale bedrijven zien Nederland als proeftuin voor duurzaamheid
Girlsday 2019

USG Industrial Utilities, verzorgt de inkoop, productie, distributie en verkoop van elektriciteit, stoom, technische gassen, stikstof, lucht en water voor bedrijven op het Chemelot-terrein. Het bedrijf ondersteunt tevens de duurzaamheidsambities van de energie-intensieve bedrijven op Chemelot. Hier wordt nagedacht over wat elektrificatie betekent voor de fabrieken op het terrein, hoe restwarmte ingezet kan worden voor het Groene Net dat warmte levert aan naburige gemeenten, en hoe energie zo efficiënt mogelijk kan worden ingezet.
Het samenwerken levert aantoonbaar voordelen op. Het afnemen en terug leveren van stoom en restgassen op het netwerkt betekent een emissiereductie van 10% tot 15% ten opzichte van stand-alone.

Op donderdag 11 april jl. werden op zo’n 300 verschillende locaties een Girlsday georganiseerd. Gedurende deze dag maakten meisjes tussen de 10 en 15 jaar kennis met de techniek, bèta en ICT. Ook kregen ze de mogelijkheid om kennis te maken met vrouwelijke medewerkers in een technisch beroep. Zoals onder andere Zoë (22), buitenoperator bij de HPO-fabriek van Fibrant. Zij snapt heel goed dat meiden het misschien spannend vinden om in zo’n “mannenwereld” te werken. “Je moet je hier vooral niet door laten intimideren, maar vooral jezelf zijn!”

03 juni 2019
11 april 2019
Nieuws
Nieuws
Volledig automatisch hogedrukreinigen van installatiedelen
Katoen Natie vestigt zich op Chemelot

Afgelopen jaar heeft Vynova Beek, in nauwe samenwerking met fa. Peeters Group, een pilot gedaan om onder hoge druk en volledig automatisch, installatiedelen te reinigen. De vaak moeilijke bereikbaarheid van bijvoorbeeld een vat dat moet worden gespoten, kan minder veilige omstandigheden met zich meebrengen. Om de veiligheid te verhogen en een beter reinigingseffect te bereiken bij de soms lastig te bereiken onderdelen, is een drietal hulpapparaten ontwikkeld: de Striker, de Navigator, de Slangstuwer.

Katoen Natie investeert de komende jaren 80 miljoen euro in logistieke platformen en nabij de Chemelot site in Nederlands Limburg. Hiermee speelt de groep in op de noden van de groeiende chemische industrie in de regio.

02 april 2019
01 april 2019
Naar nieuwsoverzicht
Werken in de procestechniek VOLGENS Vynova

Vlogster Lise van Wijk neemt met ‘VOLGENS’ een kijkje bij verschillende bedrijven en beroepen om erachter te komen wat de branche inhoudt en het beroep zo leuk maakt. Ze bezoekt hiervoor scholen, ondervraagt leerlingen en loopt mee met bedrijven. Zo liep ze een dagje mee bij onze pvc-fabriek Vynova Beek.

Ben jij net als Lise benieuwd wat ‘die grote fabrieken met grote buizen’ nu allemaal doen?

Bekijk de vlog
Waar staan we met het programma Samen bewust veilig?

Woensdag 19 juni jl. vond alweer de vijfde interne bijeenkomst plaats rondom het programma ‘Samen bewust veilig’. Inmiddels is het een jaar geleden dat het rapport “Chemie in samenwerking” werd gepubliceerd door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Mede naar aanleiding van dit rapport is binnen Chemelot de veiligheidsambitie vastgesteld en is het programma ‘Samen bewust veilig’ van start gegaan. Sindsdien is veel werk verzet binnen de drie vastgestelde werkstromen van het programma;

  1. Cuultuur & Gedrag 
  2. Aansturing & processen
  3. Installaties

Om tot voorstellen te komen wordt intensief samengewerkt met deskundigen op diverse gebieden als veiligheid, cultuur en milieu.

Binnen de eerste werkstroom is een groot aantal workshops gerealiseerd rondom leiderschap waarin thema’s als vertrouwen, vakmanschap, de rol van de supervisor en regels een grote rol spelen. In totaal 170 senior managers van site users en contractors hebben aan de workshops deelgenomen.

De uniforme veiligheidscommunicatie loopt volgens plan en binnen de onderhoudsstops speelt dit een rol van belang. In overleg met de organisaties op Chemelot wordt samengewerkt om tot overkoepelende heldere aansturing en procesafspraken te komen met elkaar.

Voor de werkstroom installaties is investeringsbudget aangevraagd om drie pilots te realiseren waarbij sensoren van verschillende site users gekoppeld gaan worden zodat vroegtijdig emissies gedetecteerd kunnen worden De volgende stap is om vervolgens preventief te kunnen handelen zodat emissies voorkomen of geminimaliseerd kunnen worden.

Om tot voorstellen te komen wordt intensief samengewerkt met onde meer deskundigen op gebieden als veiligheid, cultuur en milieu. Binnen de eerste werkstroom is een groot aantal workshops gerealiseerd rondom de leiderschap waarin thema’s als vertrouwen, vakmanschap, de rol van supervisor en regels een grote rol spelen. De uniforme veiligheidscommunicatie loopt volgens plan en binnen de onderhoudsstops speelt dit een rol van belang.

In overleg met de organisaties op Chemelot wordt samengewerkt om tot overkoepelende heldere aansturing en procesafspraken te komen met elkaar. Ook is investeringsbudget aangevraagd om drie pilots te realiseren waarbij sensoren gaan helpen om vroegtijdig emissies te detecteren De volgende stap is om vervolgens preventief te kunnen handelen zodat emissies voorkomen of geminimaliseerd kunnen worden.

Afstemming met de omliggende gemeenten en provincie is opgepakt en ook hierin wordt voortgang geboekt. Al met al zijn we goed op weg, maar er is zeker nog veel werk te verzetten. 

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en updates over Chemelot

Wil je graag tussen de nieuwsbrieven door op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en updates over Chemelot?
Volg dan ook onze social media kanalen: Facebook, LinkedIn, Twitter en/of Instagram!

Contactgegevens
Bezoekadres
Urmonderbaan 22
6167 RD Geleen

Postadres
Postbus 27
6160 MB Geleen

e. info@chemelot.nl
Volg ons op social media
facebook linkedin youtube twitter instagram
Afmelden voor deze nieuwsbrief? klik hier.