Ongewone voorvallen op Chemelot

Filter items
Datum Organisatie Type incident Gebeurtenis Effect
08-01-2022 VOS Wm/BRZO-incidenten Door werkzaamheden aan een koolfilter installatie is een filter verzadigd geraakt waardoor er een hoeveelheid Monovinylchloride is vrij gekomen. De exacte hoeveelheid wordt nog berekend Geen effect op de leefomgeving. weergeven
28-12-2021 SABIC Wm/BRZO-incidenten openen van een Veiligheidsklep van de LDPE fabriek systeem 17 Luchtverontreiniging weergeven
27-11-2021 SABIC Wm/BRZO-incidenten Door een storing in een voor-fabriek van Olefins-3 is als gevolg hiervan een compressor uitgevallen. Hierdoor zijn procesgassen uit veiligheidsoverwegingen verbrandt op de torenfakkel van Olefins-3. Geen. weergeven
18-11-2021 VOS Wm/BRZO-incidenten Door een verstoring in het koolfilter tijdens de regeneratie is een hoeveelheid MVC via de centrale schoorsteen vrij gekomen. Luchtverontreiniging weergeven
17-11-2021 Plants & Sitech Services Wm/BRZO-incidenten Tijdens het aftappen van een SO2 leiding heeft zich een emissie van Zwavel dioxide voor gedaan. geen weergeven
21-10-2021 SABIC Wvo-incidenten Mogelijk product in het water van het Julianakanaal door enkele druppels Carbon Black-oil Nihil weergeven
20-10-2021 SABIC Wm/BRZO-incidenten Openen Veiligheidsklep in de lagedruk polyethyleen fabriek van Sabic Luchtvervuiling weergeven
17-10-2021 VOS Wm/BRZO-incidenten Door problemen met een koolfilter installatie is de meldingsgrens voor MVP stoffen overschreden Geen effect op de Leefomgeving weergeven
12-10-2021 Plants & Sitech Services Wvo-incidenten Visuele verontreiniging van het Maaswater door aanwezigheid van kleine slibdeeltjes Geen. weergeven
13-09-2021 VOS Wm/BRZO-incidenten Door een oplopende druk in een reactor van de PVC fabriek van Vynova is een veiligheidsventiel geopend om de druk af te laten. De MVC is op een hoogte van 40 meter vrijgekomen en heeft zich daarna in de lucht gemengd. Er zijn door de meetpunten in de directe omgeving van de fabriek geen verhoogde meetwaarden vastgesteld. weergeven