Ongewone voorvallen op Chemelot

Filter items
Datum Organisatie Type incident Gebeurtenis Effect
29-01-2018 Plants & Sitech Services Wm/BRZO-incidenten Gedeeltelijke uitval fabriek door uitval gasturbine Mogelijk licht- en geluidhinder weergeven
26-01-2018 SABIC Wvo-incidenten Als gevolg van een lekkende stopbus is een lekkage opgetreden Verontreiniging oppervlaktewater weergeven
27-12-2017 SABIC Wvo-incidenten Pomplekkage bij leegponmpen van vat. Verontreiniging oppervlaktewater. weergeven
16-12-2017 SABIC Wm/BRZO-incidenten Procesverstoring door uitval koelmachine. Fakkelhinder (licht en geluid). weergeven
06-12-2017 SABIC Wm/BRZO-incidenten Openen veiligheidsklep Luchtverontreiniging weergeven
06-12-2017 Plants & Sitech Services Wm/BRZO-incidenten Onterecht aanspreken van veerveiligheid Luchtverontreiniging weergeven
29-11-2017 VOS Wm/BRZO-incidenten Lekkage aan een CO2 tankauto Mogelijk verstikkingsgevaar door verdringing van omgevingslucht. weergeven
25-11-2017 Plants & Sitech Services Wm/BRZO-incidenten Ten gevolge van een defect aan een pomp is een hoeveelheid 60%-ig salpeterzuur en stikstofoxiden vrijgekomen Bodemverontreiniging als gevolg van het afvangen en neerslaan van salpeterzuur (HNO3) en stikstofoxiden (NOx). weergeven
23-11-2017 SABIC Wm/BRZO-incidenten Na het op druk brengen van het systeem is een lekkage ontdekt. Luchtverontreiniging. weergeven
21-11-2017 SABIC Wm/BRZO-incidenten Door een storing in het stoomnet heeft men de fabriek moeten terugregelen Fakkelhinder (licht- en geluidhinder) weergeven