Ongewone voorvallen op Chemelot

Filter items
Datum Organisatie Type incident Gebeurtenis Effect
05-10-2020 SABIC Wm/BRZO-incidenten Doordat een onderdeel van een regelklep kapot ging is een veiligheidsklep geopend De fabriek is verdere uit bedrijf genomen om te onderzoeken waardoor het onderdeel kapot is gegaan. weergeven
03-10-2020 SABIC Wm/BRZO-incidenten Een veiligheidsklep is tijdens normaal bedrijf geopend doordat een compressor is uitgevallen. Er kan hinder optreden in de directe omgeving weergeven
27-09-2020 SABIC Wm/BRZO-incidenten Door stroomuitval in het Tankenpark-3 van Sabic zijn Olefins-3 en 4 teruggeregeld in capaciteit Door het affakkelen kunnen geluid en licht effecten ontstaan. weergeven
21-09-2020 Plants & Sitech Services Wm/BRZO-incidenten Door een gecontroleerde lozing van ammoniakwater naar de IAZI is er ammoniak stankoverlast ontstaan rondom een bergingsbassin. Geen. Er is één vraag gestelt door een omwonende. weergeven
21-09-2020 Wm/BRZO-incidenten Vrijkomen van Hexaan en Propeen naar de lucht Uit voorzorg is het treinverkeer stil gelegd en de autosnelwegen A2 en A76 tijdelijk afgesloten. weergeven
05-09-2020 SABIC Wm/BRZO-incidenten Handmatig openen van een Veiligheidsklep n.a.v. een optredende storing. De reactor was reeds uit bedrijf. Nihil weergeven
21-08-2020 SABIC Wm/BRZO-incidenten Een Veiligheid in de Hoge druk fabriek van Sabic is open gegaan Overlast door neerdalende etheenpoeder in de omgeving. weergeven
08-08-2020 SABIC Wm/BRZO-incidenten Een Veiligheidsklep in de Hoge Druk fabriek is open gegaan. Voor de omgeving is het effect nihil weergeven
03-06-2020 SABIC Wm/BRZO-incidenten Een Veiligheidsklep in de Hoge Druk fabriek is open gegaan. Het vrijkomen van etheenpoeder heeft tot overlast gezorgd in de omgeving. weergeven
17-05-2020 Wvo-incidenten Brand in een leiding van de eindverwerking EPT fabriek De fabriek is uit bedrijf genomen. weergeven