Ongewone voorvallen op Chemelot

Filter items
Datum Organisatie Type incident Gebeurtenis Effect
06-04-2021 VOS Wm/BRZO-incidenten Flenslekkage aan een opslagtank waardoor deze grotendeels is leeggelopen Geen externe gevolgen voor de omgeving weergeven
24-03-2021 SABIC Wm/BRZO-incidenten en Veiligheidsventiel van de reactor van systeem 16 is handmatig opgestuurd vanwege een storing in de drukregeling. Mogelijke geluidoverlast en hinder weergeven
18-02-2021 SABIC Wvo-incidenten Door een energiestoring is een compressor en extruder afgeschakeld. Hierdoor is de druk opgelopen en is een Veiligheidsventiel geopend om de druk weer naar een veilige waarde af te laten Mogelijke geluidoverlast en hinder weergeven
08-02-2021 SABIC Wm/BRZO-incidenten Lekkage aan een crack destillatie leiding bij het verpompen van product van Olefins-4 naar de opslagtank in het Tankenpark Geen externe gevolgen weergeven
27-01-2021 SABIC Wm/BRZO-incidenten Tijdens normale bedrijfsvoering is een storing opgetreden, hierdoor is een Veiligheidsventiel automatisch geopend om de druk af te laten naar een veilige situatie. Mogelijke geluidoverlast en hinder weergeven
08-10-2020 Wm/BRZO-incidenten Een opslagtank heeft kortstondig overgelopen Geen externe gevolgen. weergeven
05-10-2020 SABIC Wm/BRZO-incidenten Doordat een onderdeel van een regelklep kapot ging is een veiligheidsklep geopend De fabriek is verdere uit bedrijf genomen om te onderzoeken waardoor het onderdeel kapot is gegaan. weergeven
03-10-2020 SABIC Wm/BRZO-incidenten Een veiligheidsklep is tijdens normaal bedrijf geopend doordat een compressor is uitgevallen. Er kan hinder optreden in de directe omgeving weergeven
27-09-2020 SABIC Wm/BRZO-incidenten Door stroomuitval in het Tankenpark-3 van Sabic zijn Olefins-3 en 4 teruggeregeld in capaciteit Door het affakkelen kunnen geluid en licht effecten ontstaan. weergeven
21-09-2020 Plants & Sitech Services Wm/BRZO-incidenten Door een gecontroleerde lozing van ammoniakwater naar de IAZI is er ammoniak stankoverlast ontstaan rondom een bergingsbassin. Geen. Er is één vraag gestelt door een omwonende. weergeven