Ongewone voorvallen op Chemelot

Filter items
Datum Organisatie Type incident Gebeurtenis Effect
13-02-2019 Plants & Sitech Services Wm/BRZO-incidenten Oleum lekkage aan afvoerleiding oleumtank in Tankenpark-1 naar HSO fabriek Hinderlijk en mogelijk stank overlast weergeven
29-01-2019 SABIC Wm/BRZO-incidenten Een veiligheidsklep (SV) is open gestuurd Luchtemissie weergeven
21-01-2019 Plants & Sitech Services Wm/BRZO-incidenten Als gevolg van opstart problemen is een zuurnevel meegekomen vanuit het proces naar de buitenlucht. Hinder weergeven
21-12-2018 SABIC Wm/BRZO-incidenten Openen veiligheidsklep als gevolg van aanspreken hoge druk beveiliging. Luchtverontreiniging weergeven
04-12-2018 SABIC Wm/BRZO-incidenten Openen SV (veiligheidsklep) als gevolg van uitval compressor Luchtverontreiniging en mogelijk neerslag PE-poeder weergeven
15-11-2018 SABIC Wm/BRZO-incidenten Openen SV (veiligheidsklep) systeem 16 als gevolg van uitval secundaire compressor Luchtverontreiniging en neerslag PE-poeder weergeven
23-10-2018 SABIC Wm/BRZO-incidenten Tijdens onderhoudswerkzaamheden is lekkage ontstaan aan buteen transportleiding Luchtverontreiniging weergeven
24-08-2018 SABIC Wm/BRZO-incidenten Uitval koelmachine ten gevolge van storing in oliesysteem. Mogelijk licht- en geluidhinder t.g.v. fakkelen. weergeven
06-06-2018 SABIC Wm/BRZO-incidenten Door uitval kraakgasmachine Olefins-4 is men genoodzaakt het kraakgas naar de fakkel af te voeren. Licht- en geluidhinder weergeven
31-05-2018 Plants & Sitech Services Wm/BRZO-incidenten Tijdens de opstart van koppeltrap-2 (KT2) is emissiemeter buiten het bereik geraakt. Klachten vanuit naastgelegen fabriek. Medewerkers preventief naar Arbodienst grbracht voor nader onderzoek weergeven