Meldpunt Site infra - mikpunt voor meldingen

Gat in het fietspad? Aanvraag voor wijziging? Klacht over een voorziening? Onveilige situatie? Afval gedumpt? Gat in het hekwerk geknipt? U zit met vragen over de ‘openbare ruimte’ ofwel het OBL-gebied op Chemelot?

Meld het bij het Meldpunt Site-infra!

Klik voor het Meldpunt Site Infra of bel (046) 702 25 33.