Incident ammoniumnitraat Beiroet

We zijn diep geraakt door het vreselijke incident in Beiroet vorige week. We leven mee met de slachtoffers en met de inwoners van deze stad. Verder onderzoek zal nodig zijn om meer inzicht te krijgen in de toedracht.  

Vanuit Chemelot kunnen wij ons voorstellen dat er vragen zijn hoe de situatie rondom de productie van stikstofhoudende meststoffen in Nederland geregeld is.

Op Chemelot wordt geen ammoniumnitraat meststof geproduceerd maar het volledig veilige kalkammonsalpeter (KAS), wat niet kan exploderen. Als chemiepark zijn wij ons bewust van de veiligheidsrisico’s rondom het produceren en gebruiken van stikstofhoudende meststoffen en hier wordt dan ook naar gehandeld.

In Nederland zijn producenten van deze grondstof aangemerkt als BRZO-bedrijven. De vergunningverlening, toezicht en handhaving van BRZO bedrijven (waaronder kunstmestproductiebedrijven) is belegd bij de BRZO omgevingsdiensten. Het toezicht bij BRZO bedrijven doen zij samen met Veiligheidsregio’s en inspectie SZW. Chemelot voldoet aan de BRZO eisen.