Bruine pluim soms onvermijdelijk!

Op Chemelot staan drie Salpeterzuur fabrieken. Salpeterzuur is grondstof voor kunstmest, maar wordt ook door andere fabrieken op het terrein gebruikt.

Deze fabrieken worden minimaal 2 keer per jaar standaard uit bedrijf genomen voor regulier onderhoud en het aanvullen van hulpmiddelen. Bij een eventuele storing wordt deze zo snel als mogelijk verholpen en kan dit betekenen dat de fabriek uit bedrijf wordt genomen om de storing te verhelpen en vervolgens weer in bedrijf wordt genomen. Daarnaast is het soms noodzakelijk een salpeterzuurfabriek uit bedrijf te nemen vanwege een te hoog opgelopen voorraadniveau. Dit gebeurt gemiddeld een paar keer per jaar.

Doordat bij de start en de stop van een salpterzuurfabriek de zogenaamde denox installatie niet gebruikt kan worden, kan dit op beide moment een bruine pluim veroorzaken. De katalysator van de denox-installatie zet NOx om in water en stikstof, net zoals bij auto’s. De fabrieken worden op een veilige en verantwoorde wijze uit bedrijf genomen en weer opgestart.

Helaas is het daarbij onvermijdelijk dat op grote hoogte gedurende een periode mogelijk een bruine pluim zichtbaar is. 

Informatie over uitstoot bij de salpeterzuurfabriek is te vinden via de website van de GGD Zuid Limburg.