volumemetingen via 3D scanning van Plant Information

01 november 2019|Nieuws

Met de 3D scanningdienst (digitizing) van de afdeling Plant Information is het mogelijk fabrieken of installaties in een 3D omgeving in kaart brengen. Dit is handig voor allerlei toepassingen. Onlangs kwam daar nog een toepassing bij: volumemetingen.

Voorraadvolume bepalen of schatten

Bij de kunstmestfabrieken van OCI Nitrogen bevinden zich vier enorme opslagloodsen. “Daarin liggen kilotonnen aan kunstmest opgeslagen”, vertelt Frans de Wijs van de afdeling Plant Information. “Het schatten van de voorraad gebeurde eens per maand via het blote oog. Omdat deze methode niet toekomstbestendig is en degene die hiervoor verantwoordelijk is binnenkort met pensioen gaat, was OCI Nitrogen op zoek naar een andere en meer nauwkeurige oplossing. Wilbert Derks van ons innovatieplatform Chemcubator kwam met het idee om volumemetingen uit te voeren met behulp van onze 3D scanner.”

Testen op nauwkeurigheid 

De klant zag dit zitten en vroeg Sitech te onderzoeken of de metingen qua nauwkeurigheid voldeden. Frans: “We voerden die pilot uit samen met een externe firma. Daaruit bleek dat de hoeveelheid aanwezige kunstmest met een grote nauwkeurigheid berekend kon worden. De gemeten voorraad had een onnauwkeurigheid van kleiner dan 1%. Veel nauwkeuriger dan schatten op het oog, waarbij steevast rekening gehouden werd met een afwijking van 20%.”

Hoe werkt een volumemeting? 

“Met de 3D scanningapparatuur meten we niet de hoeveelheid kunstmest, maar juist de omvang van de lege ruimte”, legt collega Michel Kreutz uit. “Door de scans te verwerken in specifieke software zorgen we dat we alleen de inhoud overhouden. Daarna berekent de software het volume.”

Opdracht voor drie jaar

Op basis van de succesvolle testresultaten en kwaliteit kreeg Sitech de opdracht om de komende drie jaar elk kwartaal de volumemetingen uit te voeren. Frans: “Een super resultaat en een mooie opdracht. Aan de voorkant hebben we efficiencywinst behaald door een hulpstuk te laten maken waardoor we de helft minder scans nodig hebben dan onze concurrenten. Vanzelfsprekend voldoet dit hulpstuk aan alle veiligheidseisen. De speciale software die we hebben aangeschaft zorgt voor de hoge nauwkeurigheid van de berekeningen. De bediening van de scanner gebeurt op afstand via een tablet door medewerkers van onze bedrijfsbrandweer. We zijn trots op dit mooie succes!”