Het werkgeluk van Denise Bakker

21 april 2021|Nieuws

Als Manager Regulatory & Operational Affairs bij Chemelot Site Permit B.V. beheert Denise Bakker (49) de overkoepelende omgevingsvergunning van het Chemelot-terrein. “Een uniek concept waarbij we enerzijds de bedrijven op Chemelot ondersteunen bij het indienen van vergunningsaanvragen en anderzijds het directe aanspreekpunt zijn voor de Provincie Limburg, namens de bedrijven.”

Chemelot Site Permit B.V.

De kracht van Chemelot is de hoge mate van integratie, de kennis en expertise van de Campus, de fabrieken en de site-services. Door de integratie is het uniek en relevant dat Chemelot beschikt over één overkoepelende omgevingsvergunning. “De koepelvergunning is een bestaande praktijk waarbij in een cluster bedrijven samenwerken. Dat doen we vanuit de omgevingsvergunning maar ook vanuit de natuurwetvergunning, broeikasgaswetvergunning of kernenergiewetvergunning. Daarom is CSP, ofwel Chemelot Site Permit B.V. ooit opgericht”, vertelt Denise. De directie van CSP wordt gevormd door de directeur van SABIC, de directeur van Sitech Services en de Executive Director Chemelot. “Met de inrichting van één centraal punt is het voor de overheid een groot voordeel dat zij slechts één aanspreekpunt hebben voor de toetsing en het sturen van de vergunning. Dat is ook van belang voor de omgeving”, vervolgt ze.

Daarnaast heeft CSP ook een rol voor onderwerpen als meldingen en calamiteiten. “En CSP monitort de bedrijven die op Chemelot gevestigd zijn, met betrekking tot het voldoen aan wet- en regelgeving door het uitvoeren van inspecties. Daarbij beoordelen we in hoeverre de vereiste documenten en managementsystemen in orde zijn, waaronder de prestaties op het gebied van veiligheid en milieu”.

Uniek koepelconcept

Denise startte haar carrière bij DSM in Geleen. Na de koerswijziging van DSM en de verkoop van de petrochemie is ze onder andere ook werkzaam geweest bij OCI en Sitech Services op het Chemelot-terrein. Inmiddels is Denise al 26 jaar op Chemelot te vinden en heeft diverse functies vervuld. De eerste jaren als chemisch technoloog en later binnen het werkgebied van Veiligheid en Milieu. Denise: “Ik ben vanaf het ontstaan van CSP in 2005 betrokken geraakt bij het unieke koepelconcept van Chemelot en vind dat het iets is waar we trots op kunnen zijn dat we dit met elkaar waarmaken. Niet alleen met de bedrijven op Chemelot maar ook  met de overheid. Iedereen heeft het vaak over samenwerken als basis voor het neerzetten van een goed resultaat, maar doe het maar eens in de praktijk als niet iedereen altijd vanzelfsprekend hetzelfde belang heeft. Dat lukt ons op Chemelot – mede door het koepelconcept. Een centraal verbeterprogramma als ‘Samen bewust veilig’ is daar ook een mooi voorbeeld van."

Werkplezier

Bij de vraag of haar werk altijd leuk is, moet Denise even nadenken. Denise: “Nou, mijn werk is niet per se altijd leuk. Mijn werk houdt ook in dat je je bezig houdt met ongewone voorvallen en incidenten en die zijn per definitie niet leuk. Je wil die te allen tijde zo veel mogelijk voorkomen. Om dit voor elkaar te krijgen en daaraan mee te werken, dat maakt het zeker interessant! Veiligheid en milieu is een integraal onderdeel van mijn takenpakket. Het is overigens ook een integraal onderdeel op Chemelot. Op het terrein werken we met gevaarlijke stoffen. Om de risico’s te beperken en de license-to-operate te behouden moeten alle bedrijven voldoen aan strenge wet- en regelgeving. Eén van mijn taken is om na te gaan of de bedrijven zich ook daadwerkelijk aan deze wettelijke voorschriften houden. Maar ook, hoe we wettelijke verplichtingen goed kunnen invullen. Daarbij draait het ook niet om een “vind ik leuk” gehalte. Het heeft een belangrijk doel, namelijk de veiligheid van iedereen op Chemelot én de omgeving blijven waarborgen. Dat is heel waardevol.”

Met die drijfveer gaat Denise altijd aan de slag. “En dat doe ik met veel engagement! Chemelot is een fantastische plek om te mogen werken. Het is een stad op zichzelf. De diversiteit aan bedrijven op één locatie is uitzonderlijk. Dit geldt hetzelfde voor de manier waarop we samenwerken om te blijven investeren in veiligheid, duurzaamheid en optimalisatie van processen en producten. Als je eenmaal in de wereld van Chemelot stapt, kun je letterlijk alle kanten uit, waarbij geen dag hetzelfde is. Ik ben dan ook enorm trots dat ik samen met 8.100 betrokken collega’s het terrein iedere dag weer mag bestieren!”