Groot onderhoud Chemelot

24 augustus 2019|Nieuws

Sinds medio april wordt op Chemelot bij een aantal van onze fabrieken groot onderhoud uitgevoerd.
In de aankomende maanden vinden de laatste twee onderhoudsstops van dit jaar plaats, ook wel Turn Around (TA) genoemd.

Eind augustus start SABIC met een grote onderhoudsstop (TA) van de naftakraker Olefins 4. Tijdens deze TA, die 1x per zes jaar plaatsvindt, worden naast het onderhoud een aantal projecten uitgevoerd. Zo wordt er onder andere een nieuwe fakkeltip geplaatst. Deze tip is duurzamer en efficiënter waardoor het licht en geluid tijdens het fakkelen wordt verminderd. Ook zullen er voorbereidingen worden getroffen voor een aansluiting op het warmtenetwerk van Het Groene Net.

In november vindt de 6-jaarlijkse TA van de rubberfabriek EPT 3 van ARLANXEO plaats. Ook in deze fabriek zullen, naast de reguliere inspecties, keuringen en revisies, diverse duurzaamheidsprojecten en procesoptimalisaties worden uitgevoerd. 

Om tijdens een TA binnen in de installaties te kunnen werken, worden de fabrieken stilgezet. Een team van honderden mensen verrichten vervolgens in enkele weken tijd inspectie- en schoonmaakwerkzaamheden. Waar nodig worden onderdelen gerepareerd, vernieuwd en verduurzaamd.

Om de fabrieken gecontroleerd en veilig stil te leggen, wordt er gebruik gemaakt van een fakkelsysteem. Bij het weer opstarten van de fabrieken kan het even duren voordat de juiste bedrijfscondities bereikt zijn. Ook in die fase wordt gefakkeld. Het fakkelen kan mogelijk gepaard gaan met licht- en/of geluidsoverlast. We doen er alles aan om de duur en omvang van het fakkelen zoveel mogelijk te beperken.

Tijdens een TA kan het aantal medewerkers op de piek van de werkzaamheden oplopen tot meer dan 1.800. Dit kan mogelijk leiden tot extra verkeersdrukte op de wegen rond Chemelot. We proberen de aanwezigheid van de medewerkers waar mogelijk te spreiden.

Wij beseffen dat u hinder kunt ondervinden van onze onderhoudswerkzaamheden. We streven ernaar om alle activiteiten zo soepel mogelijk te laten verlopen en doen zo veel als mogelijk om de overlast tot een minimum te beperken.

Eventuele vragen of klachten kunnen worden doorgegeven via het gratis milieuklachtennummer 0800 022 33 63.

Klik hier voor meer informatie over de Turn Arounds. Of volg onze social media kanalen voor actuele informatie over de TA's en/of Chemelot.