Chemelot wil graag toegang tot groene waterstof

15 oktober 2021|Nieuws

Waterstof gaat een belangrijke rol spelen in de industrie. Ook voor Chemelot, die in 2050 klimaatneutraal wil zijn en fossiele grondstoffen volledig wil terugdringen. In het kwartaalmagazine Venster van Shell Nederland licht Loek Radix, Executive Director Chemelot, het belang van groene waterstof voor Chemelot toe.

Loek Radix, directeur van chemieterrein Chemelot in de gemeente Sittard-Geleen, acht de toegang tot groene waterstof van groot belang. “Waterstof is bijvoorbeeld de grondstof voor ammoniak, die weer een grondstof is voor kunstmest en andere producten. We maken nu nog grijze waterstof, dat wil zeggen waterstof op basis van aardgas, waarbij veel CO2 vrijkomt. Met groene waterstof zal die uitstoot aanzienlijk minder zijn.” Hoewel Gasunie naar verwachting vanaf 2027 ‘CO2-vrije’ waterstof naar Limburg kan transporteren, heeft Chemelot meer pijlen op zijn boog voor wat betreft waterstof en CO2-reductie.

“Met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn we in gesprek over de aanleg van de Deltacorridor, een pijpleidingen-tracé van Rotterdam via Chemelot naar het Duitse achterland. Op korte termijn hebben we vooral behoefte aan leidingen om LPG en propeen vanuit Rotterdam te transporteren. Dan is het niet meer nodig die stoffen per spoor te vervoeren, wat aansluit bij het overheidsbeleid om transport van gevaarlijke stoffen per spoor zoveel mogelijk te beperken”, legt Radix uit. “Als we in dat tracé meteen ook pijpleidingen voor het transport van waterstof en CO2 aanleggen, is dat goedkoper, omdat één keer sleuven graven voldoet”, vervolgt Radix. Via de CO2-leiding is de afgevangen CO2 van productieprocessen op Chemelot naar Rotterdam te transporteren en vandaar naar een ondergrondse opslag op de Noordzee. “Daarmee kunnen we de CO2-uitstoot fors verminderen. Tegen de tijd dat groene waterstof voor ons betaalbaar is, kunnen we van blauwe waterstof op basis van aardgas met afvang van CO2 overgaan op groene waterstof”, licht Radix toe.

Met de waterstofleiding in het beoogde tracé kunnen de bedrijven op Chemelot de groene waterstof rechtstreeks importeren via de haven van Rotterdam. Na het doortrekken van die leiding kunnen bedrijven in Duitsland daar ook gebruik van maken. “We hopen dat de regering snel een beslissing neemt over de Deltacorridor. Daarnaast hopen we dat de prijs van groene waterstof op de wereldmarkt flink zal zakken. Als de prijs in de buurt van € 2 per kilo komt, begint groene waterstof voor ons attractief te worden”, aldus Radix.

Lees het hele artikel in Venster #4 van Shell (pagina 19).