Op Chemelot aandacht voor duurzaamheid

10 oktober 2018|Nieuws

Duurzaamheid is onlosmakelijk verbonden met de wereld van Chemelot. Zeker op de Dag van de Duurzaamheid reden om stil te staan bij de enorme uitdaging waar we met z'n allen voor staan!

En wij hebben een plan! Een plan waarmee we de Co2-uitstoot in 2050 vrijwel geheel terugdringen, waarmee we de economische positie van Nederland versterken en we de producten maken die de wereld nu en in de toekomst nodig heeft. Daarmee zijn wij als eerste chemiesite in Europa die een concreet plan presenteren voor een klimaatneutrale chemiesite in 2050. Maar wij hebben méér dan alleen een plan. Wij weten dat we het met de juiste randvoorwaarden ook daadwerkelijk kunnen realiseren. Wij hebben een verregaand geïntegreerde site met een historie van transitie, transformatie en innovatie.

Ook hebben we met de Brightlands Chemelot Campus goud in handen om zowel op als buiten Chemelot innovaties te ontwikkelen en te implementeren en kunnen Daarnaast hebben we op de locatie te maken met spelers van wereldformaat die de kwaliteit en capaciteit hebben om vorm en inhoud te geven aan de ambities.

Voor het waarmaken van deze ambitie hebben we overheden en beleidsmakers hard nodig. Want sommige oplossingen bestaan nog niet, sommige kunnen nog niet en sommige mogen nog niet. In aanloop naar een klimaatneutrale chemiesite in 2050 kunnen we door een reeks projecten reeds in 2030 een forse reductie van de CO2-uitstoot realiseren. Deze projecten en hun resultaten zijn tevens ook geschikt om in te zetten in andere bedrijven of clusters.

Via deze link lees je de verdere details over de plannen van Chemelot

De ligging van Chemelot is uniek maar brengt ook belemmeringen met zich mee, bijvoorbeeld vanwege de afstand tot de duurzaam opgewekte energie op zee. Maar deze ligging biedt ook grensoverschrijdende kansen om bijvoorbeeld samen te werken met het Duitse achterland.

Het geheim van Chemelot.

Wat er op Chemelot gebeurt staat niet bij iedereen helder op het netvlies. Je begrijpt ons beter als je onze geschiedenis kent. Onze geschiedenis is er een van transities. In 1974 maakte we de overstap van kolen naar chemie, begin van deze eeuw ging DSM zich heroriënteren op haar activiteiten en werden er grote nieuwe spelers binnengehaald waardoor het huidige Chemelot ontstond waaraan enige jaren later een moderne kennis- en innovatiecampus werd toegevoegd. De huidige energie- en klimaattransitie is dan ook onze derde transitie.

Chemie is verbinden.

In essentie is de klimaattransitie een samenwerkingsopgave. Door de bijzondere geschiedenis heeft Chemelot een geschiedenis van samenwerken. Technisch en organisatorisch zijn de bedrijven geheel op elkaar aangesloten door middel van pijpleidingen, vergunningen en een gezamenlijke visie van 150 bedrijven en instellingen. Aan vele vraagstukken en oplossingen gewerkt, fabrieken elke dag verbeterd, op het gebied van veiligheid, milieuprestatie en concurrentiekracht. Zo hebben we sinds 1990 onze CO2 voetafdruk reeds teruggebracht met 40 %. Maar nu is het zaak verder te gaan, veel verder.

Een klimaatneutrale chemiesite in 2050

Chemelot heeft een duidelijke visie om in 2050 klimaatneutraal te opereren, waardoor alle producten die Chemelot vandaag maakt, ook in de toekomst beschikbaar zijn, maar dan groen. Hiervoor zet Chemelot in op zowel grondstofvergroening als op energievergroening. Dus niet alleen een energietransitie maar een industrietransitie.