Formulier filmen en fotograferen op Chemelot

Park ServicesSecurity
IN TE VULLEN DOOR DE HUISBAAS

Verklaart dat toestemming wordt verleend voor het maken van foto’s en/of filmopnames van (omschrijving fabriek, gebouw of locatieonderdeel, plus het doel van de opnames)

Genoemde persoon dient te worden begeleid door site bewoner-medewerker.

Voor het gebruik van de foto/filmapparatuur moet een separate werkvergunning worden aangevraagd.

IN TE VULLEN DOOR DE FOTOGRAAF / FILMER

Fotograaf/filmer aan wie toestemming wordt verleend verklaart bij dezen de gemaakte opnames alleen voor het bovengenoemde doel te gebruiken en niet anders te openbaren dan voorzover nodig is voor het genoemde doel.