Werkgeversverklaring t.b.v Firmapas

IN TE VULLEN DOOR WERKGEVER
Verklaart dat werknemer