Aan-en afvoerlijst : Nr: .....Ondergetekende (bevoegd persoon i.g.v. site user / site bewoner):

Geeft toestemming tot het aan- en afvoeren van onderstaande materialen en goederen, uitsluitend door personen, welke staan vermeld op de achterzijde van dit formulier

Voor gebruiksinstructies zie achterzijde

Aan- en afvoerlijst

Gebruikersinstructie

  • Contractors, niet gevestigd op de Chemelot Site mogen geen gebruik maken van de categorie 'Tbv werkzaamheden/Reparatie extern'
  • Iedere afvoer van goederen dient aan de beveiligingsmedewerker gemeld te worden
  • Streep onbeschreven ruimtes in de velden zoveel als mogelijk af
  • Omschrijf de goederen zo nauwkeurig mogelijk (naam, artikel, merk, type, serienummer)
  • Vermeldt correct de hoeveelheden (1 vracht, 1 partij enz. Is volstrekt onvoldoende)
  • Het is niet toegestaan tekst of aantallen te wijzigen of goederen/materialen bij te schrijven
  • Handelen in strijd met deze regels kan leiden tot innemen van deze aan- en afvoerlijst

Onderstaande medewerkers zijn bevoegd om de op de voorzijde genoemde materialen en goederen aan- en af te voeren.

Naam en voorletters

Stamnummer / Pasnummer