Om de visie tot werkelijkheid te maken, is ontwikkeling van technologie nodig door middel van proefprojecten en - op langere termijn - demoprojecten. Met combinatie Campus en Industrial Park is Chemelot uitermate geschikt om die technologie-ontwikkeling op te pakken, ook voor andere clusters. Hiernaast een overzicht van proef- en demoprojecten die Chemelot op dit moment voorziet.

Projecten die bijdragen aan een klimaatneutrale site in 2025

Proefprojecten
Demonstratieprojecten
Projecten CO2-reductie in 2030
 • Power-to-Hydrogen proefpilot
 • CO2-utilisatie pilot
 • Uitbreiding energiemanagement initiatieven Asset Health Center
 • Pilot afvalplasticpyrolyse en hydrogenering
 • Pilot elektrolyser
 • Projecten innovatieve energie-efficiency technologieën
 • Power-to-Hydrogen Demo
 • Biomassavergasser
 • Demo hybride ketelvoedingswaterontgasser
 • Inkoop groene energie
 • Carbon Capture and Storage (CCS) in samenwerking met PORTHOS-project Rotterdam
 • Eerste stappen elektrificatie in combinatie met Demand Side Response (DSR)
 • Levering van warmte aan omgeving (bedrijven en huishoudens)
 • Eerste stappen richting vergroening van nafta
 • Projecten rondom Carbon Capture and Utilization
 • ZITTA Biogasproject – Varkensmest als grondstof voor biogas
 • CO2-pijpleiding naar glastuinbouwgebied
 • Asset Health Center – digitalisering en inzet big data ten behoeve van duurzaamheid
 • Chemische recycling plastic afval