Chemelot naar de toekomst

Op Chemelot kunnen wij veel, maar niet alles. Er zijn enkele randvoorwaarden die ingevuld moeten worden. De enorme opgave die we met z’n allen hebben, vraagt ook inzet van de overheid. Om de vergroening richting 2050 waar te maken, vragen we op hoofdlijnen om de volgende zaken:

 1. Een gelijk speelveld
  De chemische sector is bij uitstek een sector die opereert op wereldschaal en concurreert met spelers uit allerlei landen.
 2. Regie op infrastructuur
  Van de overheid wordt verwacht dat er een regierol is op het gebied van de ‘nieuwe’ energie-infrastructuur.
 3. Regelgeving
  Wet- en regelgeving kan remmend werken voor de energietransitie.
 4. De juiste prikkels
  Om werk te maken van de CO2-reductie is het van belang de juiste (financiële) prikkels in te bouwen.
 5. Benut de locatie
  Om de beoogde CO2-reductie te realiseren, moeten we bedrijven maximaal verbinden.
 6. Magneet voor talent
  Om de ambities waar te maken, is er talent nodig.