Bedrijven

BAM Wegen Zuidoost

BAM Wegen Regio Zuidoost realiseert duurzame infrastructuur. Het gehele proces van ontwerp tot en met realisatie en aansluitend het langjarig onderhoud vallen binnen de kernactiviteiten van BAM Wegen Regio Zuidoost. In al onze activiteiten zijn wij ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

BAM Wegen Regio Zuidoost, de kernactiviteiten:
BAM Wegen Regio Zuidoost is met ruim 200 medewerkers actief in Zuidoost-Brabant en Limburg. Met vestigingen in Helmond en Beek en asfaltcentrales in Helmond en Stein zijn wij regionaal gevestigd, dicht bij onze klanten.

Wij bieden een toegevoegde waarde in het voortraject van projecten door het ontwikkelen van een integrale visie waarbij het in kaart brengen van risico’s en maatschappelijke aspecten zoals mobiliteit en fijnstof een belangrijke rol spelen. Het toepassen van een proactieve klantbenadering en het inbrengen van creatieve en innovatieve oplossingen zullen het planvormingsproces versnellen en leiden tot lagere totaalkosten. Daarbij stellen wij als doel de klant maximaal mogelijk te ontzorgen.

Onze activiteiten bestaan onder andere uit het aanbrengen van bedrijfsverhardingen, het bouw- en woonrijpmaken van zowel woningbouw- als industriële locaties, het reconstrueren en aanleggen van (auto) wegen, fiets- en voetpaden waarbij ook meerjarig onderhoud tot de mogelijkheden behoort. Naast het aanleggen van diverse asfaltverhardingen zijn wij gespecialiseerd in het aanleggen van betonwegen en bijbehorende betonconstructies.

Onze opdrachtgevers bevinden zich in zowel de publieke als de private sector, de opdrachten variëren van klein- tot grootschalig en van relatief eenvoudig tot zeer complex.
Indien gewenst zijn wij bereid om op eigen initiatief voorstellen uit te werken om bereikbaarheid, mobiliteit en verkeersveiligheid te verbeteren.

Door een efficiënte en effectieve samenwerking met onze zusterbedrijven zijn we in staat optimaal gebruik te maken van de synergievoordelen bij de realisatie van multidisciplinaire projecten.