Manager Maintenance & Engineering

Vynova is een toonaangevende Europese producent van chlooralkali producten en Polyvinylchloride (PVC). Met zes productielocaties en 1.200 toegewijde medewerkers genereren we een jaaromzet van bijna 1 miljard Euro. Hoewel we een jong bedrijf zijn, kunnen we voortbouwen op tientallen jaren ervaring onder de paraplul van grote internationale chemische bedrijven. Bij Vynova streven we naar een respectvolle, aangename werkomgeving en staan we voor een cultuur van continue verbetering en persoonlijke ontwikkeling. Voor meer informatie, bezoek www.vynova-group.com

Bij Vynova Beek B.V. op de Chemelot site wordt met ± 100 medewerkers PVC geproduceerd, grondstof voor produkten zoals kunststof kozijnen, kabelmantels, dashboarden auto's enz. Vynova  besteedt veel aandacht aan een verantwoorde bedrijfsvoering. De organisatie kenmerkt zich door een open en informele cultuur en prettige werkomgeving.

Voor onze vestiging in Beek (NL) zijn we op zoek naar een:


Manager Maintenance & Engineering.


Functiebeschrijving

• Het als lid van het MT van de PVC-plant te Beek bijdragen aan de ontwikkeling en realisatie van gestelde ondernemingsdoelen. Kennisdrager onderhoud, engineering en techniek voor de PVC plant Site Geleen en ondersteunend aan andere Vynova sites.
• Het waarborgen van integriteit van de installatie en zorgen voor maximale beschikbaarheid tegen optimale kosten door realisatie van alle werkzaamheden binnen de PVC plant conform de geldende wettelijke eisen en Chemelot veiligheidseisen.
• Het leveren van input t.b.v. het strategisch (meerjaren)plan en het ontwikkelen van een lange termijn visie op technische integriteit en optimalisatie.
• Het opstellen, en na goedkeuring uitvoeren, monitoren en evalueren van het onderhoudsbudget en CAPEX budget.
• Het initiëren en leiden van veranderingsprocessen om te komen tot innovatie en continue verbeterprocessen voor de organisatie en uitvoering en de performance van de site
• Het verwerven, borgen en onderhouden van specialistische kennis van engineering, onderhoud en apparatuur, ten dienste van Vynova Beek B.V.
• Het laten uitvoeren van adequaat onderhoud (preventief, storingen en gepland) binnen overeengekomen randvoorwaarden, termijnen en budgetten.
• Het leiden en coachen van medewerkers en het faciliteren van hun ontwikkeling en functioneren
• Het managen van een adequate personeelsbezetting van de afdeling en het ter beschikking stellen van de juiste middelen en werkomgeving
• Het onderhouden van relatienetwerken en vertegenwoordigen van de organisatie van de PVC plant, en het onderhouden van alle relevante contacten met overheidsrelaties
• Volgen van externe ontwikkelingen in de PVC industrie en het vaststellen van het nut hiervan voor de eigen fabriek. Het uitvoeren van haalbaarheidsstudies met betrekking tot het voorgaande om vervolgens projecten die hieruit voortvloeien aan te zetten en tot uitvoering te brengen
• Efficiënt en effectief managen van de vierjaarlijkse onderhoudsstop van de PVC plant (ca. 2,5 miljoen Euro).

Profiel

• Master titel Mechanical engineering of Chemical engineering; academisch werk- en denkniveau.
• Ruime leidinggevende en managerial ervaring; minimaal 5 jaren in
chemische industrie
• Analytisch en conceptueel denkvermogen
• Management training(en)
Kennis van/ervaring met lean six sigma, operational excellence
• VCA vol
• Ervaring met en kennis van cyclische storingsanalyses TRIPOD,
HAZOP, RCA
• Beheersing van Engelse taal in woord en geschrift.

Specifieke competenties voor deze functie zijn:
samenwerken, respect tonen, conceptualiseren, managen, bouwen van teams, relaties leggen, objectieven behalen.


Wij bieden

• Een dynamische werkomgeving met veel ruimte voor eigen initiatief.
• Uitgebreide begeleiding op de werkvloer en verschillende
mogelijkheden om je verder te ontwikkelen.
• Een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen.


Contact

• Heb je interesse in deze functie? Aarzel dan niet en stel je kandidaat
via www.vynova-group.com
• Heb je nog vragen? Dan kun je terecht bij Kati Varga, HR manager, +31(0)653324343.