Even voorstellen...Ugnius Arkusauskas

Ugnius Arkusauskas, inkoop analist bij DSM, is inmiddels alweer bijna een jaar in deze functie aan de slag. Nadat Ugnius zijn stage in augustus vorig jaar bij DSM had afgerond, was het een mooie stap om te gaan werken in de functie van purchasing analyst.

Van origine komt Ugnius uit Litouwen. Na zijn studie business economics, gericht op de financiële kant, in Londen besloot hij een master te volgen aan de Erasmus universiteit in Rotterdam. Hier volgde hij de master business economics gericht op transport. In die periode kwan Ugnius stagelopen bij DSM in Sittard, waar hij zich vooral bezighield met diverse aspecten van het wegtransport.

In zijn huidige functie als  inkoop analist ondersteunt Ugnius wereldwijd de inkopers van plastics binnen DSM. Een dynamische baan waarbij er vooral veel contact is met de Verenigde Staten, Azië en Eurpa. Ugnius rapporteert in zijn functie aan de Global Director inkoop. Dat betekent korte lijnen waardoor Ugnius snel kan schakelen. En dat ervaart hij als bijzonder prettig.

“De vaardigheden die je in deze functie nodig hebt, zijn vooral dat je analytisch moet zijn en snel moet kunnen schakelen en ook flexibel bent. Het ene moment ben je bezig met vragen vanuit de Verenigde Staten en even later met hele andere vragen vanuit een ander continent. Doordat ik korte lijnen heb, is het mogelijk het verschil te kunnen maken door snel te schakelen waardoor je impact kunt bereiken.”

Ugnius noemt twee projecten waar hij met tevredenheid en plezier op terugkijkt. “Als een van de eerste dingen heb ik structuur aangebracht en zijn de rapportages nu duidelijk. We  hebben veel meer duidelijkheid over de projecten die in de pijplijn zitten. We weten exact wat de resultaten over het afgelopen jaar zijn maar ook hoe de forecast voor de komende periode eruit ziet.”

Over vijf jaar ziet Ugnius zichzelf in een leidinggevende rol binnen een complexe organisatie waarbij empowerment een belangrijke rol speelt. Advies aan potentiële werknemers bij DSM en bij Chemelot is vooral; geef nooit op en vraag door. Altijd het waarom en hoe. Dan kom je een heel eind!